15 mai – „Ziua Poliţiei Militare” şi „Ziua Chimiştilor Militari” (Ziua trupelor de apărare CBRN) din Armata României

0
278

15 mai – „Ziua Poliţiei Militare” şi „Ziua Chimiştilor Militari” (Ziua trupelor de apărare CBRN) din Armata României
– „Ziua Poliţiei Militare”; prin Ordinul ministrului apărării naţionale din 15.V.1990 s-au înfiinţat unităţile şi subunităţile de poliţie militară din cadrul Armatei române; istoricul Poliţiei Militare se află în strânsă legătură cu istoricul jandarmeriei române, de unde îşi are originile.

Gendarmeria – denumirea din acea epocă – a fost înfiinţată şi subordonată Ministerului de Resbelu (Război). Primele atestări ale activităţii de „poliţie a trupei” se regăsesc în documentele de „fiinţare a gendarmeriei” din 3 aprilie 1850, emise de Domnul Grigore Alexandru Ghica, iar misiunile specifice au fost consemnate şi în Ordonanţa 896 din 20 iunie 1864 semnată de Domnitorul Al. I. Cuza. Termenul consacrat de Poliţie Militară îşi are originile în anul 1893, când, pe vremea Regelui Carol I, cu aprobarea acestuia, legiuitorul Lascăr Catargiu a promulgat „Legea asupra Gendarmeriei rurale”.

Încă de la înfiinţare, efectivele de poliţie militară au desfăşurat acţiuni de menţinere a ordinii publice, în perioada 1990-1991, şi au fost implicate într-o serie de activităţi importante ale MApN, cum ar fi vizite oficiale, escortări sau căutări ale dezertorilor, acţiuni de menţinere a păcii, alături de state membre NATO, în Angola, Albania şi Somalia, precum şi misiuni în teatrele de operaţii din Kosovo, Bosnia şi Afganistan. Printre sarcinile care le-au revenit aici militarilor români se numără menţinerea ordinii publice, escortarea unor personalităţi, paza şi protecţia populaţiei civile, îndrumarea şi controlul traficului rutier.

Misiunea de bază a poliţiei militare o reprezintă controlul, menţinerea şi restabilirea disciplinei militare, care se realizează prin asigurarea disciplinei militare în garnizoane, prin patrulare, controale filtru, razii şi acţiuni de supraveghere a zonelor aglomerate şi des frecventate de militari. Pe lângă acestea, printre misiunile principale ale poliţiei militare se numără şi asigurarea ordinii şi disciplinei militare în timpul unor activităţi şi ceremonii la care participă efective militare, paza şi apărarea unor obiective militare sau de interes militar, a unor transporturi militare speciale, acţiuni de prindere sau de reţinere a dezertorilor, evadaţilor sau infractorilor militari şi investigarea şi rezolvarea incidentelor ce au loc între militari sau între aceştia şi civili. În vederea îndeplinirii acestor obiective, unităţile de poliţie militară pot acţiona în vederea îndrumării şi controlului traficului rutier, prin supravegherea circulaţiei autovehiculelor militare, şi pot executa acţiuni de apărare şi de protecţie antiteroristă a obiectivelor sau demnitarilor militari în timpul vizitelor oficiale sau altor activităţi cu caracter militar.

– „Ziua Chimiştilor Militari” (Ziua trupelor de apărare CBRN); prin Decizia ministerială 297/15.V.1923 s-a înfiinţat, în cadrul Ministerului de Război, Comitetul consultativ pentru chestiunile tehnice privitoare la războiul chimic; denumirea acestei structuri a suferit, de-a lungul timpului, modificări: Secţia a IV-a a Gazelor de Luptă (din septembrie 1923), Serviciul Apărării contra Gazelor (1925), Direcţia Serviciului Chimic Militar (1931) etc.

De-a lungul anului 1923, au fost trimise comisii militare pentru informare şi documentare asupra problemelor privitoare la războiul chimic în Polonia, Anglia şi Franţa. Comisia trimisă în Anglia, condusă de prof. univ. dr Ştefan Minovici, a fost sprijinită de către Nicolae Titulescu, ministru plenipotenţiar al României la Londra. La revenirea în ţară, comisiile respective au avut o serie de propuneri, ceea ce a dus la înfiinţarea, în cadrul Marelui Stat Major, a unui organ specializat care să studieze, să formuleze şi să aplice, unitar, în întreaga armată, măsurile ce se impuneau pe linia apărării contra gazelor. De asemenea, au fost înfiinţate o şcoală de gaze şi un laborator de gaze.

În septembrie 1923, s-a înfiinţat, la propunerea Comitetului Consultativ, Secţia a IV-a a Gazelor de Luptă, în cadrul Direcţiei a XI-a Tehnică, moment ce marchează începutul serviciului de apărare împotriva gazelor în Armata Română. La 1 ianuarie 1925, a fost creat, prin Înalt Decret Regal, Serviciul Apărării contra Gazelor (SACG), acesta urmând a gestiona toate chestiunile legate de gazele de luptă pentru trupele de uscat, marina şi aviaţia militară. SACG s-a transformat, la 24 iunie 1931, în Direcţia Serviciului Chimic Militar, schimbându-şi, ulterior, denumirea în Direcţia Chimică Militară, care, în 1945 a fost desfiinţată, împreună cu unele din structurile subordonate, rămânând un singur birou în cadrul Inspectoratului Tehnic al M.Ap.N. cu denumirea de Serviciul Chimic.

La 15 septembrie 1948, s-au înfiinţat Direcţia Apărării Antichimice şi, ulterior, celelalte structuri desfiinţate în 1945. Din 4 iulie 1951, aceasta s-a numit Comandamentul Trupelor Chimice, organ de conducere, care, începând cu data de 1 august 1990, s-a transformat în Inspectoratul Protecţiei Antichimice, subordonat Comandamentului Trupelor de Uscat, care şi-a încetat funcţionarea la 1 decembrie 1993.În prezent, structurile de apărare CBRN sunt integrate operaţional în toate formele acţiunilor militare, în operaţiile de stabilitate, precum şi în anumite acţiuni de urgenţă civile specific.

Surse:

https://www.forter.ro/ro/calendar-militar
https://www.juridice.ro/580524/ziua-politiei-militare.html
https://www.forter.ro/arme/unit%C4%83%C5%A3ile-%C5%9Fi-subunit%C4%83%C5%A3ile-de-ap%C4%83rare-nbc
http://www.scoalanbc.ro/continut/scdra/revista_files/rev_17.pdf

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here