Etichete Suflet

Etichetă: suflet

Cheia tuturor tainelor

Hristos a înviat! - înseamnă că, cu adevărat, este Dum­nezeu. Hristos a înviat! - înseamnă că, cu adevărat, este o lume cerească, lumea cea adevărată...

Despre biruinţa cea mai de pe urmă

Toate presimţirile noastre despre biruinţa cea mai de urmă a binelui sunt făgăduinţe ale lui Dumnezeu săpate în inimile noastre. Oricât de pătate de păcate...

Purtarea faţă de un câine rău

Aşa cum un câine rău este înfrânt cu nepăsarea faţă de lătratul său, tot aşa şi moartea se înfrânge cu nepăsarea faţă de cursele şi...

Mai presus de politică şi negoţ şi harta

Când Hristos ajunge un mijloc de politică lumească, de slavă şi bogăţie pământească, atunci El încetează să mai fie mijloc de mântuire. Cu alte cuvinte,...

Rugăciunea adevărată este o luptă

Fiecare rugăciune adevărată este o luptă cu moartea şi o tăgăduire a morţii. Fiecare rugăciune adevărată este o luptă pentru viaţă şi o dovadă a...

Dragostea nu este singură

Dragostea niciodată nu este singură. Dragostea nu poate fi singură. Propovăduirea lui Dumnezeu ca dragoste a început o dată cu propovăduirea lui Dumnezeu ca Treime. Înainte...

Trei ferestre

Trei ferestre sunt tăiate în cer pentru omul duhovnicesc: prin cea dintâi priveşte mintea cu credinţă, prin cea de-a doua priveşte inima cu nădejde,...

Dragostea lui Dumnezeu

Dragostea lui Dumnezeu pentru om merge înaintea dragostei omului pentru Dumnezeu. Cine ştie dacă copilul ar avea vreodată dra­goste pentru mama sa de n-ar simţi dragostea...

“Împreunând firile despărţite”

"Împreunând firile despărţite", se zice despre Hristos într-un irmos bisericesc. Aceasta însemnă că Hristos a adunat firea noastră cea fărâmiţată, împrăştiată şi răzleţită. Noi toţi suntem împrăştiaţi,...

Descoperitorul lui Dumnezeu şi al omului

Hristos nu a venit să-L -numai pe Dumnezeu, ci şi pe om. Când Hristos l-a descoperit pe omul istoric, s-a arătat atâta deznădejde, atâta întuneric şi...

Observaţii asupra trupului

Hristos niciodată n-a făcut vreo observaţie asupra trupului vreunui om. El nu i-a spus lui Zakheu: „Cât eşti de mic!", nici lui Iuda: „Cât eşti...

Curăţirea de rea-voire

Caută mai presus de toate să te cureţi pe sine de rea-voirea faţă de oameni. Pentru că, adunând rea-voire faţă de oameni, aduni otravă -...

Urmarea sfinţilor

Nu este uşor a-I urma dintr'o dată lui Hristos. Mai întâi urmează-i pe oamenii buni din satul tău. Aceasta să-ţi fie cea dintâi treaptă. Apoi urmează-i...

Visele, un mijloc pentru cunoaşterea de sine

Şi visele să-ţi fie spre învăţătură! - deoarece şi visele sânt un mijloc prin care sufletul poate să-şi sporească cunoaşterea de sine. În vise, adesea,omul...

Cea mai curată lacrimă

Neîntrerupta petrecere cu Dumnezeu în liniştea inimii, în înfrânarea minţii, în tăcerea întregului suflet duce la curăţia îngerească a omului lăuntric. Din această curăţie se...

Începutul calendarului

A greşi zilnic şi a te pocăi zilnic nu poate fi socotit o sporire, ci o batere a pasului pe loc în loc să...

Noi şi morţii noştri

Când ne gândim la vecinii noştri morţi, mari ori mici, ne mândrim într-ascuns - ca şi cum noi, prin puterea şi însuşirile noastre, am...

Iubirea de slavă deşartă

De aprinzi toate virtuţile din tine precum lumânările cele mari, bine vei face, dar de vei păstra iubirea de slavă deşartă, aceasta degrabă va...

Icoana

Am cunoscut pe cineva ce-şi zicea creştin, dar care stăpânit de o ascunsă trufie, ducea un crunt război cu icoanele Bisericii noastre, predicând oricând...

Rugăciunea pentru altul

Într-o zi, îmi istorisea un prieten, mă aflam în vizită la o familie. O femeie cu privirea blajină povestea celor din jur că o...

Conştiinţa (Glasul dreptăţii)

Un om bogat, cu numele Săvoiu, alungă pe o chiriaşă săracă, o biată văduvă cu 5 copii, pentru că nu mai avea cu ce...

Trâmbiţa Judecăţii

Era odată un mare împărat, care trecând cu mare alai pe drum întâlni doi călugări în haine sărăcăcioase şi cu feţele slabe şi negre. Împăratul...

Minciuni nevinovate, dar… cu urmări amare

Bărbatul trăia atât de bine cu nevasta lui. Casa lor era o oază binecuvântată a adevărului. Dragostea, încrederea şi adevărul stăpâneau peste ei. Adeseori...

Banii, rudele şi faptele bune

Un om avea trei prieteni. Pe doi dintre ei îi iubea foarte mult, cel de-al treilea îi era oarecum indiferent, deşi acesta îl iubea...

Cine dintre noi este fără de păcat?

— Eu n-am nevoie de Mântuirea lui Iisus, n-am nevoie de Dumnezeu de vreme ce mă ştiu fără păcat, îmi zicea odată un prieten,...

Conştiinţa

Iată cum s-a întâmplat la o predică dintr-o biserică plină de lumină şi har. Un om a intrat cu gând rău – să fure....

Dragostea. Bunătatea. Iertarea

Doi oameni se certau. Adică, la drept vorbind, numai unul îl certa pe celălalt. Zicea: — Ce? Credeai că am fost sincer cu tine? Nu...

Dragostea mamei

Iată că într-o zi, moartea înfăşurată într-o mantie neagră, trecea printr-un sat. La poarta unei case auzi un oftat: — Of, Doamne, ce să mă...

Să ne iubim părinţii

Un om ca de vreo 40 ani nu mai voia să sufere în casa lui pe tatăl său, un bătrân de 72 ani. — Să...

Patima lăcomiei (Cum moare un zgârcit)

Un negustor de vinuri adună o avere enormă, toată în bani, precum de obicei fac cei zgârciţi. Îi plăcea să privească şi să dezmierde...

Mulţumim lui Dumnezeu, făcând bine oamenilor

La Roma, un tânăr suferise de o boală grea şi se făcuse bine. Când ieşi în grădină, după atâtea zile de boală plin de...

Recunoştinţa unui animal

Un sclav cu numele de Androcles, fugise de la stăpânul său într-o pădure şi locuia într-o peşteră. Deodată auzi un răget de fiară sălbatică...

Datoria faţă de părinţi

Un tânăr hotărî să se căsătorească. El promise viitoarei soţii, după dorinţa ei, să alunge din casă pe bătrânul lui tată. Conduse deci într-o...

Iconomia dumnezeiască

  Privind la nedreptatea celui nedrept, adesea ne întrebăm: „De ce, oare, Dumnezeu nu-l trăsneşte de-ndată, izbăvindu-ne de nedreptatea lui?" Însă uităm de obicei să ne...

Ruşinea

Daţi-mi cultura care sporeşte ruşinea omului, şi o voi alege! Sălbăticia sfioasă îmi este mai dragă decât cultura ne­ruşinată. Când vorbeşte cineva despre „cultura mincinoasă,"...

Mântuirea sufletului

Nu socoti nimic altceva drept ţel al acestei vieţi în afară de mântuirea sufletului. Orice alt ideal pe care oamenii îl scot oarecând la...

Păcătosul îl urăşte pe cel drept

Omul îl urăşte pe cel împotriva căruia păcătuieşte. Mai întâi se teme de el, apoi îl urăşte. Când omul săvârşeşte un păcat faţă de prietenul...
Open

produse romanesti