Etichete Suflet

Etichetă: suflet

Iertarea

Se zice că odată Dumnezeu a îngăduit diavolului să vină în Faţa Sa şi să-I spună câte ceva despre ceea ce mai află şi...

Nu-l chema pe dracu, căci vine

Un sătean călătorea într-o zi spre târg. Trecând printr-un sat iată că i se rupse o roată de la căruţă şi începu şi ploaia....

Cine aduce mângâiere omului?

Un om, prins în cumpenele cele mari ale vieţii, se gândea adânc: Cine oare mă va mângâia pe mine în ceasurile cele mai grele...

Au ochi, dar nu văd

Un credincios se văita către alţi creştini cu care se întâlnea la Biserică: — Măi fraţilor, eu de când am apucat calea Bisericii mă simt...

Nu cred decât ceea ce văd

Într-o zi un om, care se lăuda că nu crede decât ceea ce vede, îi zise vecinului său, care stătea pe banca de la...

Cele 10 porunci

Un tată merse la preotul său şi-i spuse că fiul său nu-l mai ascultă, deşi i-a fost un exemplu bun şi l-a învăţat numai...

Cât trăim cu adevărat

Un călător se plimba într-o zi printr-un cimitir, privind mormintele şi gândind la scurtimea vieţii omeneşti. La un moment dat, văzu pe o cruce sub...

„Dacă e viu, vine…”

La un părinte din acesta, cetitoriu în carte (sau ceva mai pe lângă Biserică, ar zice cei în drept), care ghicea şi prevestea tot...

Nădejdea moare ultima…

Într-unul din periplurile prin diaspora românească din Italia, poposesc pentru o vreme şi la unul din preoţii ortodoqi din Brescia. De origine din Republica Moldova,...

Sfânta Cuvioasă Parascheva

La hramul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, ca de fiecare dată, credincioşii se orânduiesc la racla Sfintei Cuvioase pentru închinăciune încă de câteva...

Natura este prieten

Natura este prieten şi nu duşman. Ea a fost zidită pentru a fi tovarăşul şi ajutorul omului, iar nu un rob răzbunător. Oameni care înrobesc natura...

Meritul nu este acelaşi

Doi oameni nu pot avea niciodată acelaşi merit pentru aceeaşi faptă. Doi oameni nu pot fi niciodată la fel de răspunzători pentru acelaşi păcat. Când...

Frumuseţea lăuntrică a lucrurilor

O, de ai putea să vezi frumuseţea lăuntrică a lucrurilor! O, de ai putea să vezi lumina lăuntrică a lucrurilor, oceanul de lumină în care...

Esenţă şi valoare

Esenţa şi valoarea sunt unul şi acelaşi lucru. Numai ceea ce este esenţial are valoare. Restul e doar vorbărie despre esenţă şi valoare. Dar esenţial nu...

Cu Dumnezeu

Atunci când oamenii se pun cu Dumnezeu într-o legătură mincinoasă, socotindu-o ca pe singura realitate şi valoare, toate legăturile lor se fac de îndată mincinoase. Realitatea...

Numele lui Dumnezeu

Tot ce ai pierdut pentru Dumnezeu, ai păstrat; tot ce ai păstrat pentru tine, ai pierdut. Tot ce ai dat în numele lui Dumnezeu, ai dat...

Lupta pentru existenţă

Să nu crezi în marea iluzie care se numeşte „lupta pentru existenţă." Această vorbă are înţeles numai dacă înseamnă luptă pentru Dumnezeu, altfel e lipsită de...

Discuţiile rele

Care sunt cele două lucruri rele despre care oamenii discută cu cea mai mare plăcere? Păcatul altuia şi biruinţa proprie. Sfântul Nicolae Velimirovici Episcopul Ohridei şi...

„Preafericirea Voastră, Vă iubesc!”

La o sfinţire de biserică, după slujbă, Patriarhul Teoctist, aşa cum îi stă bine oricărui demnitar (mai ales duhovnicesc) ce se respectă, face o...

Responsabilităţi convergente

La un important eveniment monden, la care fuseseră invitate numeroase personalităţi publice, ajunge şi un preot, recunoscut ca vajnic apărător al dreptei credinţe. Sosind cu...

De luat aminte…

La o oră de liturgică a unei facultăţi de teologie, un student întreabă nedumerit: — Părinte profesor, de ce se fac lepădările în cadrul Tainei...

Deficienţă pastorală

O parte dintre sătenii cei mai înstăriţi ai unei localităţi ceva mai dificile din punct de vedere al pastoraţiei fac plângere la episcopie, spunând...

Suflete simple

La noi, în Balcani, încă se mai întâlnesc, prin satele de munte, suflete simple cu atâta bogăţie de bunătate şi neprihănire, încât dacă ar fi...

Descoperitorul tainelor

Oamenii învăţaţi n-au descoperit multe taine cu mintea lor, ci cu dorinţa şi cu străduinţa lor au bătut la uşa tainelor, şi Dumnezeu le-a deschis. Oamenii...

Avuţii

Orice avuţie, fie în ştiinţă, fie în avere, câştigată cu alergare şi osteneală, fără de Dumnezeu, măreşte setea după avuţie. Măcar câştigată şi cu osteneală, însă...

Alcătuirea vieţii

Când viaţa omului nu este împlinită de Dumnezeu, nu este împlinită nici de fiinţă şi seamănă cu o goliciune plină de deznădejde. Mai lungi sunt...

Necredinţa şi credinţa

Într-o adunare se vorbea despre Dumnezeu; unul care era necredincios şi mândru zise apăsat: — Aş crede şi eu, dacă mi-aţi arăta unde este Dumnezeu?! Şi,...

Azi, nu mâine

Se spune, că un împărat, pe când petrecea cu prietenii săi la palat, soseşte un oştean cu o scrisoare în mare grabă, de la...

Focul, apa şi credinţa

Se spune că odată călătoreau împreună focul, apa şi credinţa; şi când au poposit şi-au zis: — Oare, dacă ne-am pierde, cum ne-ar mai găsi...

Credinţa şi Ţara

Într-o cazarmă un soldat găsi o cruciuliţă cu un lanţ, desigur pierdute de cineva. Le atârnă de creanga unui copac din curtea cazărmii şi...

Biblia, cartea pentru toţi oamenii

Un om care se credea fără de păcat, mergând în vizită la un consătean, văzu pe masa lui Biblia. Atins de păcatul mândriei că el...

Păcatul clevetirii (bârfirii)

Într-un sat o femeie se lăuda cu credinţa ei şi cu învăţătura ei despre Dumnezeu. Adevărat era, că ea era nelipsită de la...

Cugetarea

Din cugetările despre Dumnezeu iau naştere sectele. Contemplarea micşorează numărul sectelor. Rugăciunea stârneşte dorinţa pentru unirea cu Dumnezeu. Iar dragostea înflăcărată către Dumnezeu zideşte întreaga...

Cercetarea

Cercetarea ucide dragostea. De aceea ştiinţa este aşa de rece. Şi de aceea nici nu se vorbeşte despre frumuseţea ştiinţei, ci numai de folosul...

Întrebuințează toate deprinderile

Căpitanul străjii de pe Golgotha cugeta despre Hristos: "Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu." Tâlharul pocăit de pe cruce, într-o clipă a contemplat...

Dragostea mai presus de toate

Prin cugetarea la Dumnezeu, Îl ţinem pe Dumnezeu la o anumită depărtare de noi. Prin contemplarea lui Dumnezeu, scurtăm această depărtare. Prin rugăciune, scurtăm şi mai...

Crede cât poţi de mult!

În anumite boli, medicii prescriu o măsură cât mai mare de medicamente, ca de pildă: bea apă cât poţi de mult! Credinţa este leacul sigur...
Open

produse romanesti