Etichete Scripturi

Etichetă: Scripturi

Părintele Teofil Părăian – Despre Apocalipsă

- S-au făcut multe comentarii la Apocalipsa Sfântului Ioan, iar unele i-au înspăimântat pe credincioşi. Ce părere aveţi despre Apocalipsă? - Dragă, Apocalipsa, înainte de...

Părintele Teofil Părăian – Despre dezlegarea cununiilor

- Pentru dezlegarea cununiilor ce trebuie făcut?  - Dragă, cu dezlegarea cununiilor lucrurile stau aşa. În lista de întrebări ajutătoare pentru cel ce se spovedeşte......

Părintele Teofil Părăian – Cum poţi urî păcatul

- Cum poţi urî păcatul în mod concret? Să nu ne răspundeţi numai: „nefăcându-l". - Dar cum să vă răspund? Măi fraţilor, în mod concret...

Părintele Teofil Părăian – Importanța luminii la moarte

- Cum ajutăm morţii prin Liturghie? Când moare cineva fără lumină, ce trebuie făcut ca să primească această lumină? - Nu ai ce face. Dacă a...

Părintele Teofil Părăian – Primirea rugăciunii

- Sunt primite rugăciunile spuse numai cu buzele, dar netrăite interior cu inima? - Sunt primite, pentru că nu-i poţi cere unui copil să meargă la...

Părintele Teofil Părăian – Cum îți este rugăciunea

- Cum putem împiedica faptul ca rugăciunea să devină uscată şi fără trăire? - N-avem cum, că toate ale omului sunt la nivelul omului şi...

Părintele Teofil Părăian – Calculul erei noastre…

- Simbolul niceo-constantinopolitan precizează că Mântuitorul „va veni cu slavă, să judece viii şi morţii". Privind viaţa religios-morală contemporană, se poate vorbi de o...

Părintele Teofil Părăian – Despre trădarea lui Iuda

- Dacă Iuda s-ar fi întors la Iisus, după trădarea sa, ar mai fi existat iertare pentru el, ar fi fost primită pocăinţa sa? -...

Părintele Teofil Părăian – Diferenţa dintre mândrie şi slavă deşartă

- Care este diferenţa dintre mândrie şi slavă deşartă? - Mândria este atunci când ai cu ce te mândri şi te mândreşti, iar slava deşartă este...

Părintele Teofil Părăian – Despre revelații

- Credeţi că mai este posibilă o revelaţie absolută în ziua de azi? Şi, dacă da, poate dovedi aceasta o legătură a celui ce...

Părintele Teofil Părăian – Despre farmece şi vrăji

- De ce Domnul Iisus Hristos, Care este atotputernic, îi dă voie diavolului să acţioneze prin farmece şi vrăji în dauna omului, care este...

Părintele Teofil Părăian – Despre poporul român

- Ce părere aveţi despre teoriile care spun că următorul popor ales ar fi cel român? - Nu ştiu dacă ar fi cel român, poate că...

Părintele Teofil Părăian – Despre păcatele acoperite

- Pentru a putea acoperi păcatele fratelui nostru, deseori este nevoie să minţi, uneori cu riscuri mari. Cum poţi cunoaşte când este minciună? Sau...

Părintele Teofil Părăian – Despre harul divin şi starea morală

- Care este raportul dintre harul divin şi starea morală a preotului slujitor? - Preotul slujitor, orice stare morală ar avea, este un mijlocitor. Asta e...

Sfântul Teofan Zăvorâtul – Despre filmele cu Iisus

- Ce ne puteţi spune despre filmele cu Iisus? Sunt ele o încălcare a canoanelor? - Dragă, eu personal nici n-aş face, nici n-aş viziona filme cu...

Părintele Teofil Părăian – Despre iertarea în cazul avorturilor

- Cum să ne rugăm să ni se ierte păcatele, dacă am făcut chiuretaje? Domnul Hristos iartă crimele săvârşite prin avort? - Dragă, Dumnezeu iartă...

Părintele Teofil Părăian – Copiii rezultaţi din părinţi care n-au fost...

- Copiii rezultaţi din părinţi care n-au fost cununaţi la biserică au de suferit în viaţa lor din cauza acestor părinţi? - Dragă, e foarte...

Părintele Teofil Părăian – Despre temeiul cinstirii sfintelor icoane

- Care este temeiul cinstirii sfintelor icoane? - Dragă, dacă crezi că pe icoană e reprezentat Mântuitorul sau Maica Domnului sau sfinţii lui Dumnezeu, atunci...

Părintele Teofil Părăian – Despre retragerea bunicilor la mănăstire

- O femeie mamă, care este la pensie, ce este mai bine să facă: să se retragă la o mănăstire, unde să trăiască numai...

Părintele Teofil Părăian – Despre pierderea credinței

- Dacă ne-am pierdut o dată credinţa în Dumnezeu, o putem regăsi a doua oară? - Păi, cu credinţa e cam cum e cu cultura: dacă...

Părintele Teofil Părăian – Raportul dintre Adam şi Iisus

- Care este raportul dintre Adam şi Iisus Hristos? - Sfântul Apostol Pavel face nişte corelaţii între Iisus Hristos şi Adam, în sensul că Adam este...

Părintele Teofil Părăian – Dumnezeu era Cuvântul…

- Cum explicaţi versetul: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul" (Ioan 1,1)? - E vorba de Domnul Hristos,...

Părintele Teofil Părăian – Iertarea păcatelor și spovedania

- Iertarea păcatelor poate fi obţinută numai prin spovedanie sau se poate obţine şi printr-o viaţă religioasă şi prin căinţă puternică, prin respectarea poruncilor...

Părintele Teofil Părăian – Emanuel, raportul Mântuitorului cu oamenii

- Mântuitorul mai este numit şi Emanuel. De ce este numit aşa? - În cartea proorocului Isaia (7, 14) e numit Emanuel, care înseamnă „cu...

Părintele Teofil Părăian – Calitățile preotului

- Ce calităţi trebuie să îndeplinească cineva care vrea să devină preot? Care sunt condiţiile morale pentru a putea fi hirotonit? -Dragă, ăstea se învaţă...

Milostenia curăţeşte totul

Oare nu este mare lucru să dai milostenie, cum a făcut şi fariseul, care spunea: Dau zeciuială din toate câte câştig (Lc. 18,12)? Oare...

Mânia, vrednică de râs

Nimic nu întunecă atât de mult cu nebunie ochii minţii noastre ca întărâtarea şi mânia. Nu degeaba ne îndeamnă Eclisiastul, zicând: Nu! (Eccl. 7,...

Mândria orbeşte ochii minţii

Din pricina semeţei cugetări vor fi izgoniţi acei fii ai Împărăţiei care, deşi nu fac binele ca să îi vadă oamenii, deşi îşi săvârşesc...

La mâncare să te asemeni păsării

Să mănânci atât cât îţi trebuie ca să-ţi întă­reşti trupul pentru a avea putere în lucrarea lui Dumnezeu, iar ce este mai mult decât...

Nestatornicia lumii

Grăbeşte cu osârdie spre Hristos, nu te lăsa poticnit de lucruri vremelnice, aleargă cu aprin­dere în urma lui, întrucât vezi că această lume este...

Nesimţirea sufletească, împietrirea inimii

Nesimţirea sufletească e împietrirea inimii, care vine din deprinderea îndelungată cu păca­tul. Piatra nu simte durere când e tăiată sau bă­tută: nici păcătosul împietrit, bolnav...

Nerăutatea, o virtute foarte mare

Nerăutatea este de două feluri: unul la prunci, celălalt la bărbaţi. Nerăutatea pruncilor nu e virtute, ci însuşire a firii, deoarece pruncii, din firea...

Necazurile, rânduite spre folosul nostru

Voi aminti de acei sărmani despre care vor­bea cândva şi Sfântul Proroc Miheia, a căror pie­le era jupuită de judecătorii nedrepţi, ale căror oase...

Nădejdea, ancora creştinilor

Nădejdea e ancora creştinilor, care plutesc pe marea acestei lumi în corabia trupului. Să urmăm femeii păcătoase: să cădem la pi­cioarele lui Hristos şi să...

Părintele Teofil Părăian – Despre Sfintele Taine

- Cum este Biserica deţinătoare a tezaurului harismatic revărsat prin Sfintele Taine? - Biserica, fiind o instituţie întemeiată de Domnul Hristos, are darurile câte-i trebuie omului...

Părintele Teofil Părăian – Despre rolul preotului în societate

- Care ar trebui să fie rolul preotului în societatea de azi? - Dragă, rolul preotului în societatea de astăzi este acelaşi rol pe care l-a avut...

Părintele Teofil Părăian – Pentru a fi mai buni…

- Ce trebuie să facem pentru a fi mai buni, mai înţelepţi, în această lume plină de haos? Şi cum ne putem face noi datoria...
Open