Etichete Rugaciune

Etichetă: rugaciune

Cuvântul lui Dumnezeu este viată

Cuvântul lui Dumnezeu este viată, care ne fereşte de moarte sufletească, de faptele moarte ale trupului şi creează în noi viaţă duhovnicească, superioară, demnă...

Cuvântul lui Dumnezeu este apă

Domnul Însuşi compară cuvântul Lui cu „apa ce vie" pe care, după ce o va bea cineva, nu va mai înseta niciodată, pentru că...

Cuvântul lui Dumnezeu este pâine

Cuvântul lui Dumnezeu este pâine care hrăneşte sufletele noastre. Sfântul Grigorie Teologul l-a numit prescură a îngerilor. Trupul trăieşte cu pâine. Sufletul se sprijină şi...

Cuvântul lui Dumnezeu este lumină

Legea Domnului este fără de prihană, întoarce sufletele (Psalmii 18, 8), adică poruncile Domnului răspândesc foarte multă lumină, până la cele mai mari depărtări...

Cuvântul lui Dumnezeu este revelaţie

Cuvântul lui Dumnezeu este şi unica cunoaştere pentru că, aşa cum am spus la începutul acestui capitol, el nu este o învăţătură omenească, ci...

Cuvântul lui Dumnezeu este regulă de viaţă

Cuvântul lui Dumnezeu nu este pur şi simplu o în­văţătură, nu este doar o teorie despre morală, nu este o reţetă ideală şi irealizabilă....

Cuvântul lui Dumnezeu este pentru toţi

Cuvântul lui Dumnezeu este pentru toţi. Nu este nu­mai pentru preoţi, călugări şi teologi, aşa cum rău spun unii. El este pentru fiecare om,...

Cuvântul lui Dumnezeu este simplu

Cuvântul lui Dumnezeu este simplu. Toţi oamenii pot să îl înţeleagă, şi cei culţi şi cei inculţi, şi cei care au harisme intelectuale şi...

Ai obiecţii?

Prietene cititor, oare ai îndoieli? Dacă te apropii de această cunoaştere, atunci vei înţelege că acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este scris în...

Cuvântul lui Dumnezeu, lumină în viața oamenilor

Omului, prin firea lui, îi place să înveţe, să îşi ex­tindă orizontul cunoştinţelor sale, să afle lucruri noi, să îşi umple mintea cu informaţii....

Acum Îl ai pe Dumnezeu în inima ta

Te-ai împărtăşit? O, ce mare dar! Câtă bunăvoinţă din partea lui Dumnezeu! Ce iubire de nedescris a Dom­nului! Ai devenit hristofor şi teofor! În...

Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste apropiaţi-vă!

Cu puţin înainte de finalul Sfintei Liturghii, vei auzi, frate, pe preotul liturghisitor cum te cheamă să te apro­pii să te împărtăşeşti. Ai grijă...

Urmărire cu evlavie a slujbei Sfintei Liturghii

Este foarte rău obiceiul celor care merg la marile săr­bători ale Naşterii şi Învierii Domnului şi se împărtă­şesc, fără ca mai înainte să participe...

Să dobândim preocupări duhovniceşti

Fie recunoaştem, fie nu, suntem persoane duhov­niceşti. Suntem în acelaşi timp existenţe pământeşti şi ce­reşti. De aceea vom avea grijă, desigur, şi de nevoile...

Este nevoie de pregătire sufletească înaintea primirii Tainei Euharistiei

Dar de vreme ce prin Dumnezeiasca Împărtăşanie noi primim înlăuntrul nostru pe Hristos Însuşi, înţelegi, frate, cu câtă pregătire sufletească trebuie să ne apropiem...

Cum trebuie să te împărtăşeşti

Mai întâi gândeşte-te cu Cine te împărtăşeşti. Frate, urmează să te apropii de Taina Vieţii? Este cea mai sfântă lucrare pe care o faci aici...

Părtășia la Potirul Vieţii

Desigur, participarea desăvârşită la Dumnezeiasca Liturghie are loc dacă ne împărtăşim din Potirul Vieţii. Preotul ne va chema: Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă...

Ascultare cu evlavie a slujbei

De-a lungul întregii Sfinte Liturghii trebuie să ai mintea ta concentrată la Dumnezeu. Să fii cuprins de frângere de inimă pentru păcatele tale şi...

Când să pomeneşti numele rudelor tale în biserică

În timp ce ieropsaltul cântă „Cuvine-se cu adevărat..." poţi să pomeneşti numele celor apropiaţi ţie, vii şi ador­miţi. Şi preotul pomeneşte atunci în sfântul...

Când să îngenunchezi în biserică

La ecfonisul: Ale Tale dintru ale Tale. Ție îti aducem de toate şi pentru toate trebuie să îngenunchezi. Este mo­mentul suprem. Este clipa când...

Cum să stai în biserică

Iubite frate, intră în biserică cu smerenie şi fără zgo­mot, ocupă un loc şi rămâi acolo nemişcat până la sfârşit. Niciodată să nu te...

La ce oră trebuie să mergi la biserică

Potrivit este să mergi la biserică de la începutul sluj­bei Utreniei. Dar dacă îţi este greu să faci aceasta, atunci neapărat să fii la...

Cum trebuie să te îmbraci la biserică

Desigur, vei purta haine de sărbătoare. Aceasta o vei face din respect faţă de Dumnezeu şi în niciun caz din ostentaţie. Cel care poartă...

Câteva justificări

Da, însă sunt obosit după o săptămână de muncă. Îmi ră­mâne doar duminica la dispoziţie ca să dorm puţin mai mult. Să mă scol...

Slujba cea bineplăcută lui Dumnezeu

Cea mai bineplăcută slujbă adusă lui Dumnezeu este Taina Sfintei Euharistii, pentru că este reconstitu­irea reală a jertfei lui Hristos pe Cruce. Jertfa de...

Cum trebuie să participi la sfintele slujbe din biserică

Biserica te cheamă la cultul divin de obşte. Bate clopotul bisericii parohiei din care faci şi tu parte. Este duminică dimineaţa. Este zi închinată lui...

În fața duhovnicului

După ce ajungi la preotul duhovnic, spovedeşte-te cu sinceritate totală. Dacă ascunzi ceva, pierzi rodul întregii tale spovedanii. Oare poţi să ÎI batjocoreşti pe...

Mai înainte de Spovedanie cercetează-ţi conştiinţa

Pentru a face o Spovedanie bună trebuie mai îna­inte îna­inte să te cercetezi bine pe tine însuţi, ca să vezi care sunt toate greşelile...

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul...

Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

Rugăciunile începătoare În numele Tatălui, şi al Fiului şi al  Sfântului Duh. Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! Slavă...

Crezul

Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,...

…Și o dificultate

- Dar îmi este ruşine să îmi mărturisesc păcatele. Cum va reacţiona preotul când le va auzi? Păcatele mele sunt pline de întinăciune, cum...

O contestaţie…

- Dar eu am făcut păcate foarte mari. Este cu putinţă să mă ierte Dumnezeu ? Frate, iubirea lui Dumnezeu este mai mare decât pă­catele...

Spovedania a fost recomandată de Dumnezeu

Spovedania nu este o născocire omenească. Este Taină recomandată de Dumnezeu. Dom­nul Însuşi a dat Apostolilor Lui marea putere de a ierta păcatele. El...

Sfânta Spovedanie, medicament mântuitor

De multe ori simţi o tulburare în interiorul tău. Simţi mustrări de conştiinţă. Înlăuntrul tău se creează o stare insuportabilă. Sufletul tău se revoltă....

Cât de des trebuie să ne rugăm?

Sfântul Apostol Pavel ne spune: Rugaţi-vă neîncetat, adică să ne rugăm continuu. Acest lucru se realizează atunci când mintea noastră este continuu la Dumnezeu...

Să ne rugăm cu frângere de inimă şi cu smerenie

Să avem conştiinţa păcatelor noastre. Am batjocorit de multe ori bunătatea dumnezeiască prin greşelile noas­tre și suntem vrednici de mânie şi de pedeapsă. Însă...
Open