Etichete Religie

Etichetă: religie

Despre tulburările lumii de astăzi: Nădejdea cea mai nestrămutată

Care este nădejdea cea mai nestrămutată, fără greşeală şi vrednică de crezământ a creştinului celui adevărat? Nădejdea vieţii veşnice şi a răsplăţii veşnice. La împlinirea...

Despre tulburările lumii de astăzi: Toate cele ce se văd sunt...

Cerul şi pământul vor trece, iar cuvintele Mele nu vor trece (Mt. 24, 35). Minunată prefacere va fi cu cerul şi cu pământul: se vor...

Despre tulburările lumii de astăzi: Ca să fie Dumnezeu totul întru...

Ca să fie Dumnezeu totul întru toate (I Cor. 15, 28). Domnul, ca Făcător şi Duh Atoateplinitor, Nesfârşit, vrea să fie totul întru toate: și...

Despre tulburările lumii de astăzi: Toţi bolim, chiar dacă felurit, de...

Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău (Mt. 22, 37). De...

Despre tulburările lumii de astăzi: Viaţa veşnică este dragoste

Un cărturar L-a întrebat pe Iisus Hristos: învătătorule! Ce să fac ca să moştenesc viața veşnică? Iar El a zis: Ce este scris în Lege?...

Despre tulburările lumii de astăzi: Există o viaţă ipostatică nesfârşită

Există o viaţă ipostatică nesfârşită, începătoare a toate, de la care îşi trage obârşia viaţa tuturor făpturilor înţelegătoare, cuvântătoare şi necuvântătoare. Făpturile înţelegătoare şi cuvântătoare...

Despre tulburările lumii de astăzi: Care este nădejdea cea mai nestrămutată

Care este nădejdea cea mai nestrămutată, fără greşeală şi vrednică de crezământ a creştinului celui adevărat? Nădejdea vieţii veşnice şi a răsplăţii veşnice. La...

Despre tulburările lumii de astăzi: Două veacuri au fost rânduite de...

Două veacuri au fost rânduite de Făcător pentru fiecare om: veacul cel de acum - scurt, pregătitor, şi veacul careva să fie-veşnic, duhovnicesc, fericit...

Despre tulburările lumii de astăzi: Viaţa, dată spre împlinirea celor...

Mulţi oameni dintre creştini nu cred că în afara timpului există veşnicia netrecătoare şi că în afara acestei lumi văzute și trecătoare este și...

Despre tulburările lumii de astăzi: Nu este adevăr mai neclintit…

După adevărul fiinţării lui Dumnezeu nu este adevăr mai neclintit ca adevărul nemuririi sufletului omenesc. Eu sunt Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și...

Despre tulburările lumii de astăzi: Cu inima petrecând în Ceruri

Preasfânta Stăpână de Dumnezeu Născătoare a trăit cu duhul cel de sus, a fost cu totul în Dumnezeu, în legea Lui, cugetând şi rămânând...

Omul modern – cea mai ieftină maşină

,,Omul de astăzi transformă totul în «obiecte», începând cu Omul însuşi. Privirea pe care fiecare o aruncă asupra lui însuşi şi asupra altuia nu...

Despre mistică

Există un singur Dumnezeu şi un singur adevăr, o singură religie şi o singură mistică; o puteţi numi sufism, sau creştinism, sau budism, oricum...

FORȚA CREDINȚEI – Luptă cu forța leului și blândețea mielului

„Atunci când mireanul constată că ierarhul său a încălcat niște canoane clare bisericești, ce poziție trebuie să aibă credinciosul nostru? Credinciosul? Face parte din unitatea...

Dumnezeu în casa noastră

„Casa este ce dintâi și cea mai însemnată biserică pentru copiii noștri. Dacă acasă nu simt prezența lui Dumnezeu, este cu putință să nu...

Despre tulburările lumii de astăzi: Ce preţioasă este moştenirea noastră

Ce preţioasă este moştenirea noastră - credinţa ortodoxă! În ce număr mare şi cu câtă înlesnire s-au mântuit în ea oamenii cu gând bun...

Despre tulburările lumii de astăzi: Nemăsurata precumpănire a credinţei noastre 

Care credinţă din lume este pătrunsă de atâta adevăr, dreptate, dragoste, înţelepciune, precum credinţa creştinească, ortodoxă, ce propovăduieşte întruparea însuşi Fiului lui Dumnezeu pentru...

Despre tulburările lumii de astăzi: În mare rătăcire

Catolicii au căzut în mare rătăcire statornicind noua dogmă despre „imaculata concepţiune" a Pururea Fecioarei. Admiţând „imaculata" ei „concepţiune" de către dumnezeieştii părinţi Ioachim şi...

Despre tulburările lumii de astăzi: Despre adevăr şi infailibilitate

În credinţa catolică, ce pretinde că are adevărul şi infailibilitatea, au apărut nepotriviri şi abateri de la adevăr strigătoare la cer: mirenilor nu li...

Despre tulburările lumii de astăzi: Despre credinţa ortodoxă

Care credinţă de pe globul pământesc cuprinde un adevăr atât de neclintit, preaînţelept şi mântuitor precum credinţa noastră creştinească pravoslavnică, arătată necontenit şi zilnic...

Despre tulburările lumii de astăzi: Învăţătura de credinţă

În învăţătura de credinţă trebuie să ne ţinem cu tărie de adevărul cel după Evanghelie chiar până la o iotă, chiar până la un...

Despre tulburările lumii de astăzi: Despre Duhul Sfânt

Niciun papă şi niciun un papistăşesc ori sinod catolic nu poate, fără a se lipsi pe sine şi pe următorii săi de viata veşnică,...

Despre tulburările lumii de astăzi: Simbolul de credinţă

Pierzător lucru este a adăuga sau a scoate ceva după bunul plac din esenţa credinţei lui Hristos. Sfântul apostol şi evanghelist Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu...

Despre tulburările lumii de astăzi: Dulce, luminător și de viată făcător...

Sfânta Biserică ne îmbie în toate zilele de rând, în toate duminicile şi în toate zilele de praznic şi de Post Mare, cu citiri...

Despre tulburările lumii de astăzi: Mulţi s-au răcit atât de mult...

Biserica Ortodoxă ne ajută să ne amintim această înrudire duhovnicească, să o simţim, să ne bucurăm pentru ea şi să dăm mulţumită Domnului pentru...

Despre tulburările lumii de astăzi: Creștinule și creștino!

Creștinule și creștino! Simţiţi oare în sufletul vostru înrudirea cu Dumnezeu, cu Maica lui Dumnezeu, cu sfântul vostru înger păzitor și cu lumea îngerească,...

Despre tulburările lumii de astăzi: Pomul se cunoaşte după roade

Pomul se cunoaşte după roade. Sfânta Biserică, sădită de Domnul Iisus Hristos, a fost cunoscută demult după roadele sale. Aceste roade ale ci sunt sfinţii...

Despre tulburările lumii de astăzi: „…păr din capul vostru nu va...

Cum se împacă spusa din Evanghelie: ...păr din capul vostru nu va pieri (Lc. 21, 18) cu sângerosul război dintre fraţi care se desfăşoară...

Despre tulburările lumii de astăzi: Bucură-Te, Ceea ce eşti plină de...

Bucură-Te, Ceea ce eşti plină de har! Preacurata Fecioară Maria este plină de har: atât zămislirea cât și naşterea. Ei sunt lucrul harului și al...

Despre tulburările lumii de astăzi: Stăpână de Dumnezeu Născătoare!

Stăpână de Dumnezeu Născătoare! Întru Tine S-a sălăşluit toată fiinţa bunătăţii, a sfinţeniei, înţelepciunii, milei, îndelungii răbdări a lui Dumnezeu faţă de păcătoşi, toată...

Despre tulburările lumii de astăzi: Toţi creştinii ortodocşi alcătuim un singur...

Nu trebuie uitat nicicând că noi toți, toţi creştinii ortodocşi de pe tot pământul, alcătuim un singur trup duhovnicesc, al cărui Cap este Iisus...

Despre tulburările lumii de astăzi: Să ne rugăm Maicii lui Dumnezeu...

Maica lui Dumnezeu este cu totul pătrunsă de duhul lui Hristos, pe Care L-a purtat ca Dumnezeu-Om în pântecele său - este pătrunsă de...

Despre tulburările lumii de astăzi: Sufletul nostru este asemenea unui...

În Biserică sunt cu Dumnezeu, sunt  cu sfinţii, iar în lume sunt cu lumea întru deşertăciune, sunt cu păcatul. Sufletul nostru este asemenea unui instrument...

Despre tulburările lumii de astăzi: În aceste zile s-a săvârşit...

Mari sunt aceste zile. În aceste zile s-a săvârşit împăcarea Cerului cu pământul, a fost ridicat blestemul de la oameni și a fost dată...

Micul jongler

„Odată, Preacurata Fecioară a hotărât să se pogoare pe Pământ cu Pruncul în brațe și să cerceteze o așezare creștinească. Credincioșii s-au înșirat ca...

Despre tulburările lumii de astăzi: Luptă-te creştine şi biruie tot păcatul

Luptă-te creştine, în această mare luptă având ajutător pe Dumnezeu, şi biruie tot păcatul şi pe pricinuitorii lui, şi vei străluci ca soarele în...

Despre tulburările lumii de astăzi: Duhurile căzute se folosesc de oameni

În lupta lor cu Dumnezeu şi oamenii, duhurile căzute se folosesc tot de oameni, deşi fac multe răutăţi şi nemijlocit oamenilor necredincioşi, neprevăzători, împătimiţi...
Open

Close