Etichete Ortoxie

Etichetă: ortoxie

Despre tulburările lumii de astăzi: În noi toţi este aluatul păcatului

Împărăţia Cerurilor este asemenea aluatului pe care luându-l femeia l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s-a dospit toată (Mt. 13, 33). În...

Despre tulburările lumii de astăzi: Cât de vicleni suntem

La ce chemare neînchipuit de înaltă a fost chemat neamul omenesc în primul rând prin zidirea sa după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, iar...

Despre tulburările lumii de astăzi: Pentru reaşezarea neamului omenesc căzut

Atât de adânc, puternic, pierzător s-a stricat şi s-a spurcat neamul omenesc prin păcatul strămoşesc, că pentru curăţirea şi înnoirea lui a fost nevoie...

Despre tulburările lumii de astăzi: Neîmplinind legea Domnului, omul piere

Domnul, zidind toată făptura cea gândită (îngerii), şi înţelegător-simţită (omul), şi neînţelegătoare (celelalte vietăţi), şi neînsufleţită (pietrele, metalele şi mineralele, planetele), le-a dat legi...

Despre tulburările lumii de astăzi: Cumplit lucru este priveliştea feluritelor păcate...

Fie voia Ta precum în cer, aşa şi pe pământ, împlinirea sfintei voi a lui Dumnezeu, celei atotbune, preaînţelepte, atotfericite, veşnice, atotputernice, duce făpturile...

Despre tulburările lumii de astăzi: Neamul omenesc a fost zidit...

Una este Fiinţa Fără de început în Trei Feţe - Tatăl, Fiul şi Duhul Care toate le-a zidit în chip înţelept, bun, preafrumos, plin...

Despre tulburările lumii de astăzi: Meşter, arhitect şi zugrav al sufletului...

Fii meşter, arhitect şi zugrav al sufletului tău. Adevăratul tău Făcător, Arhitect şi Zugrav este Domnul, Care te-a zugrăvit întru început după chipul şi...

Despre tulburările lumii de astăzi: Toţi oamenii din toate veacurile au...

Dumnezeu a zidit mulţimea cea nenumărată a făpturilor cuvântătoare duhovniceşti, care sunt îngerii, având ca singură pricină bunătatea fiinţei Sale; le-a zidit pentru Sine,...

Despre tulburările lumii de astăzi: Pentru fiecare năzuinţă bună a voii...

Doamne, nesfârşit, nemăsurat îti sunt dator pentru fiece adiere de văzduh de Tine revărsată pentru suflarea noastră, pentru fiecare înghiţitură de băutură şi pentru...

Despre tulburările lumii de astăzi: Nevăzutul cârmuiește văzutul

Cerul este Mie scaun şi pământul reazim picioarelor Mele (Fapte 7, 49). Prin Cer se înţeleg cu precădere Minţile Cereşti, altfel spus Puterile îngereşti,...

Despre tulburările lumii de astăzi: Prin cuvântul lui Dumnezeu au fost...

Prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute toate: toate făpturile înţelegătoare duhovniceşti, care sunt cinurile îngereşti, şi toate făpturile duhovnicesc-simțite și slobode, care sunt...

Despre tulburările lumii de astăzi: Frumuseţe și raţionalitate

Dacă neînchipuit de măreaţă şi neasemuit de minunată este făptura, cum este însuşi Făcătorul? Cât de mare, cât de puternic, cât de minunat, cât de...

Despre tulburările lumii de astăzi: Totul, totul laudă în tăcere sau...

„Pe Tine Te laudă toată făptura în veci", adică îngerii, toate nenumăratele lor soboare, cerul şi pământul, soarele, luna, stelele, pământul şi toate făpturile...

Despre tulburările lumii de astăzi: Oare întotdeauna rosteşti cu evlavie numele...

Oare întotdeauna rosteşti cu evlavie şi dragoste din inimă numele cel mai presus de orice nume? Numele cel preasfânt, preadulce, mare şi preamare, minunat și...

Despre tulburările lumii de astăzi: Treimea Cea de o fiinţă

Mă bucur de desăvârşirea Dumnezeirii, de unimea Ei cea după fiinţă şi de treimea Feţelor, şi cu veselie slăvesc pe Tatăl, şi pe Fiul,...

Despre tulburările lumii de astăzi: Pline de însemnătate sunt cuvintele ecfoniselor

Scurte, dar pline de însemnătate sunt cuvintele ecfoniselor care vestesc slava și marea cuviinţă a Preasfintei Treimi. Aceste ecfonise propovăduiesc veşnicia fiinţei Ei, înfricoşata şi...