Etichete Maica Teodosia

Etichetă: Maica Teodosia

Osana Luminii – Pocăinţă

(1947) Nevrednică sunt, Doamne, milostivirii Tale Şi Şi-aş cere iertare, dar nu ştiu cum să cer; Ci Tu pricepi cuvântul din mute osanale Şi tâlcul rugăciunii de lacrimi...

Osana Luminii – Maică fericită

(1947) Ai vrea să-L aibi o clipă pentru Tine, Şi L-ai luat pe Fiul Sfânt la sân, Uşor L-ai dus în câmp, să doarmă-n fân, Iar Tu-n genunchi...

Osana Luminii – Sonet

(1947) Ne-am pomenit în plină primăvară: Din cer lumina picură, ca mierea, Coboară peste câmpuri tămâierea Din ruga cald-a vântului de seară. Din clopote de floare, Învierea Răsună-n zvonuri de...

Osana Luminii – Împărtăşanie

(1947) În tinda mea cu umbre dulci, Stăpâne, Atâtea seri la rând ai poposit, La masa albă m-ai blagoslovit, Atins-ai vinul şi ai frânt din pâne. Atâtea seri la...

Osana Luminii – Rodire

(1947) Miez alb în sâmburele meu de lut, În mine-ai fost şi nu Te-am cunoscut. Sau poate eu eram în Tine-nchisă Ca sâmburele-n carnea de caisă? Căzusem în pământ...

Osana Luminii – Intrarea în Biserică

(1947) Aşa Te vede duhul meu, Stăpână: Te duce Ana, Maica-Ta de mână. Cum urci cu paşi mărunţi pe sfânta scară, În ochi porţi cerul nopţilor de vară Şi...

Osana Luminii – Ectenie

(1947) Pentru ca iubirea noastră să-nflorească, Albă cum e crinul Bunelor Vestiri, Pentru ca mlădiţa dragostei să crească, Plină de miresme, dulce de rodiri; Pentru ca din neaua grea...

Osana Luminii – Trezirea din Samaria

(1947) Veniţi la El, fecioare din Sihar, Cu ramuri verzi, cu scoarţe moi şi dese! Din scrinuri scoateţi albele veşminte, Din templul vechi luaţi podoabe sfinte, Legaţi cununi din...

Osana Luminii – Focul

(1947) Căsuţa mea de scânduri s-a aprins. Ardea în noapte. Focul a cuprins Şi tindă şi odăi şi coperiş. Voiam să plec din casă pe furiş, C-o legatură-n mână....

Osana Luminii – Crucile

(1947) Înspre tărâmul celălalt, E loc închis cu gard înalt; Dar am văzut, printre uluci, Atâtea cruci, atâtea cruci... Părea tot locul ţintirim, Păzit cu zbor de Heruvim, Cu cruci de...

Osana Luminii – Răpire

(1947) Mergeam prin întuneric, undeva. Făclie-aveam, gătită dinadins; Dar iată că din umbră mi-o a stins Şi m-a luat de mână Cineva. N-am întrebat nimic. Păşeam arar Şi-aşa-mi părea cărarea...

Osana Luminii – Tu

(1947) Pe ce Te-am cunoscut ? Nu Te-am văzut Şi nu Te-am auzit; dar am ştiut Că Tu erai Acela... N-am simţit Nici fâlfâirea hainei; neclintit Era în casă...

Osana Luminii – Iad

(1947) Trecând prin şapte nopţi fără de vad, Cu îngerul m-am pogorît la iad; Nici foc, nici fum, nici clocote de smoală - O veşnicie netedă şi goală... Stau...

Osana Luminii – Potop

(1947) Se zbate năvalnic potopul de dor, Sporind înspumatele-i ape; Şi valul tresaltă, sub taină de nor, Aproape de ceruri, aproape... Se pierde lumina în val de potop, Stihiile-n spume...

Osana Luminii – Apocalipsa

(1947) Acolo, sus, în munţi pustii de iască, Prăpastie de flacără se cască Şi focul linge-ntinderea cerească. Un semn s-a arătat în cer, departe. Citeam din flăcări vii, ca...

Osana Luminii – Bucurie

(1947) Ca sufletul de schimnic în pustie, Adânc pătrund în tine, Bucurie! Străbat încet cărările deşarte, Încolo, înspre miezul tău, departe. Mă biciuieşte vântul Tău fierbinte, Rupând bucăţi din slabele-mi...

Osana Luminii – Ochii

(1947) Ridici pleoape mari de neguri grele Şi ochii Tăi, lumină, mi-i arăţi. O, Doamne şi stăpân vieţii mele, Sunt ochi, purtând adânc noian de stele, Sunt ochi de...

Osana Luminii – Duh

(1947) Prin noapte Domnul m-a chemat. Şi lin Urcam spre culmi, păşind pe cer senin. Pe urma mea se aşterneau uitări Adânci ca nesfârşitul unei mări. Comoară cu belşug...

Osana Luminii – Dragoste

(1947) Pentru Tine, Doamne, numai pentru Tine, Am cules argintul nopţilor de Mai. Am legat în cântec zumzet de albine, Glas de alăută, dulce viers de nai. Am aprins...

Osana Luminii – Spovedanie

(1947) Doamne, dintr-a inimii prisacă, Dorurile-n roi spre Tine pleacă. Lungă-i calea foarte, pân´ la Tine... Cum s-o afle bietele-mi albine? Fac popas în ierburi înflorite, Spornic sug dulceaţă din...

Osana Luminii – În cătuşe

(1947) Suflete, de ce te zbaţi mereu? Urli ca o fiară-nchisă-n cuşcă; Dinţii de sălbăticiune muşcă, Muşcă sângerând zăvorul greu. Suflete, ai vrea să zbori la cer? Bine ştii, că-i...

Osana Luminii – Lumină

(1947) Cu raza, baţi din veci aceeaşi cale, Cum vii din nesfârsit înspre-nserări În umbra noastră faci din nou cărări, Să Te primim cu zvon de osanale. Te dăruieşti,...

Osana Luminii – Aşteptare

(1947) Mai vii şi astăzi? Mila iar te poartă, De sus, spre staulul din Betleem? Din lume n-ai cules destul blestem? Iubirea Ta nici astăzi nu e moartă? Spre...

Osana Luminii – Crinul

(1947) Aşa se-ncepe jertfa de iubire: Din alb potir crescut în flori de crin Primi fecioara prima-mpărtăşire, Sorbi miresme dulci în loc de vin. Şi Tainele de pace făcătoare S-au...

Osana Luminii – Frumuseţe

(1947) Şi-mi zise Domnul: ”Eu sunt Frumuseţe; În Mine-i cald sălaş de primăveri; La Mine zorile sunt făr` de seri, Şi Duhul înfloreşte-n mii de feţe. Psaltirea negrăitei învieri Din...

Osana Luminii – Pâine

(1947) În trup curat de Maică nenuntită, Crescu sfânt trupul Tău din har ceresc, Precum din ploaie şi din raze cresc Mănoase spice-n ţarina rodită. Şi, ca un bob...

Osana Luminii – Primăvara mea

(1947) Crescut-au ghiocei în fulgi de nea?... Atât de albă-i primăvara mea! Mi-i sufletul de patimi neatins Şi cerul floare peste el a nins; Aleasă floare de mătăsuri moi A...

Osana Luminii – Întrupare

(1947) Din slava Ta cerească Te coboară Spre Betleemul sufletului meu Şi-n staulul smereniei, Fecioară, Intrând, să naşti pe unul Dumnezeu. Să-L înfăşori în cântece de slavă, Ca-n scutece subţiri...

Osana Luminii – Fuga în Egipt

(1947) E drumul prin pustiu. În lungul zării, Abia mijeşte ziua. De departe, Nisipu-n unde moi, ca apa mării, Îmbracă sihăstriile deşarte. Un măgăruş cu ochii blănzi te poartă. Te-ai...

Osana Luminii – Maica durerilor

(1947) E fum de lumânări pe zugrăveală?... Un întuneric greu cernit-a zarea, Când iconaru-n sfânta lui sfială, Temutu-s-a să-ţi vadă-ndurerarea. La cruce stai. Pe haina cenuşie Mâini albe, mult prea...

Osana Luminii – Ghetsimani

(1947) Picioarele spălate de plânsul Magdalenii Se frânseră. Sub raza divinei milostenii Iisus căzu în rugă cu faţa-nsângerată Şi greu în pacea nopţii rosti cuvântul: ”Tată, Îţi simt durerea...

Osana Luminii – Golgota

(1947) Te vindem iar cu sărutări viclene, Prin nepăsare oarbă şi prin lene. Te biciuim cu vorbe de ocară, Te pălmuim cu ură ca de fiară. Te adăpăm cu...

Osana Luminii – Prohodire

(1947) Vă-ntreb pe cine plângeţi, copile din Sion, Şi pentru cine-aduceţi în vasul vechi arome, De jalea cui veşmântul şi l-a cernit Salome Şi plânsul pentru cine răsună...

Osana Luminii – Filă din Acatist

(1947) Bucură-te, leagăn alb de iasomie, Către care-n roiuri fluturii coboară, Bucură-te, raza stelei din vecie, Şipot care curge lin cu apă vie, Bucură-te, Maică pururea Fecioară, Dulcea mea Marie. Bucură-te,...

Osana Luminii – Veşmântul

(1947) În drumul plin de sânge şi noroi, Ţi-am auzit, Stăpâne, paşii moi. Ca raza coborâtă din senin, Pluteai uşor, cu mlădieri de crin. În jurul Tău, mulţime de...

Osana Luminii – Vinul

(1947) Îmi strâng durerea-n inimă, ca-n teasc. Din ea, mustind, poemele se nasc; Şi fierbe mustu-n clocot rubiniu, În buţi cu cerc de fier de-abia-l mai ţiu. S-a limpezit...
Open

produse romanesti