Etichete Logos

Etichetă: logos

Sfântul Ioan Botezătorul, martor şi Înaintemergător al Logosului

Sfântul Ioan Botezătorul, chiar dacă nu se vorbeşte în mod strict despre el ca o figură a Vechiului Testament, ilustrează relaţia între „a vedea”...

Părintele Avraam a văzut ziua Domnului

Ioan este unicul dintre evangheliştii care subliniază misiunea lui Avraam, o tradiţie care nu este reprezentativă pentru evangheliile sinoptice. Scopul lui Ioan este să...

Biserica sau o altă afirmare a cosmosului

În structura sa, Biserica apare ca un organism integru. Având drept cap pe Hristos și pe oameni şi pe îngeri ca mădulare, Biserica este...

Înțelesul cuvântului în Legea cea Nouă

„Cuvântul”, folosit numai articulat, reprezintă persoana a doua a Sfintei Treimi; altfel, este expresia rostită a gândului, comunicarea lui. Pentru Noul Testament, Cuvântul este...

Ce este fiinţa pe care o numim „om”?

Nu putem aborda subiectul omului ca preot al creaţiei iară a avea mai întâi o idee despre ceea ce este omul, fiinţa umană. (Când...

Prologul Evangheliei după Ioan – Imnul iubirii, vieții și al luminii

Prologul Evangheliei după Ioan reprezintă o primă și completă vestire a tainei mântuirii și totodată un fel de rezumat al ei. Acest rezumat nu...

Centrul ființei umane se află în Hristos

În întreaga lume, nu este nimic altceva mai înspăimântător decât omul. Filosofia omului este insuportabilă, de neconceput, chiar pentru minţile îngerilor, şi ea provoacă...

Dumnezeu-omul Hristos este unicul Logos, unica minte, unicul sens al omului

În cele din urmă, creştinismul este creştinism tocmai datorită Dumnezeu-omului Hristos, a adevărului său divino-uman şi a modului de viaţă teandric pe care-l oferă...

Dumnezeu-omul Hristos reprezintă criteriul cel mai înalt a tot ceea ce...

Hristos, ca Persoană divino-umană, este cea mai valoroasă şi sfântă dintre toate fiinţele şi, ca atare, El reprezintă, în acelaşi timp, criteriul de vârf...

Ce este teologia mistică?

Într-un anume sens, orice teologie, întrucât face arătarea tainei dumnezeieşti, deci a datelor revelaţiei, este o teologie mistică. Pe de altă parte, adesea teologia...

Întruparea Cuvântului – refacere a omului zidit după chipul lui Dumnezeu...

Dumnezeu, Cel care are toată stăpânirea, când a făcut neamul oamenilor prin Cuvântul Său, a văzut și slăbiciunea firii lor; a văzut anume că...

Dacă există o taină a lui Dumnezeu, există şi o taină...

Când încercăm să trecem de la deplinătatea fiinţei dumnezeieşti spre cei care sunt chemaţi să dobândească această deplinătate, adică spre noi înşine, spre universul...

„Teologia misionară are menirea de a ţine mereu aprinsă candela credinţei...

Teologia misionară ortodoxă şi ecumenismul este considerată disciplina teologică ce expune în mod sistematic învăţătura creştin-ortodoxă în cadrul activităţii misionare a Bisericii, precizând, îndrumând...