Etichete Jertfă

Etichetă: jertfă

„Fericiţi făcătorii de pace”

Diaconul, îndemnîndu-ne să ne rugăm împreună cu ceilalţi, ne porunceşte ca în rugăciune să cerem înger de pace şi toate cele care sunt considerate...

Atitudinea față de „cei mici”

În finalul capitolului al nouălea din Evanghelia după Marcu se arată că orice serviciu care se face pentru lucrarea dumnezeiască de propovăduire a credinței...

Cântarea în comun în Noul Testament

Chiar dacă nu avem dovezi scrise referitoare la activitatea în cadrul cultului de la Templu sau sinagogă a Mântuitorul Iisus Hristos, ştim cu siguranţă...

Viața fiecărui om este un dar de neînlocuit al lui Dumnezeu

În capitolul VIII al evangheliei sale, Marcu Îl prezintă pe Iisus vorbind mulțimii și Apostolilor despre crucea adevăratului ucenic. Acest lucru înseamnă că prevederile...

Jertfele aduse la biserică

Atunci când aducem ceva în casa Domnului, o facem după anumite criterii, o parte culese din rânduielile Bisericii, iar celelalte din tradiția locului. Se...

Fabula zilei: „Norul și câmpia”

... Apăru pe cer Un nor Călător... Cum venea, Și cum trecea, Sorele se-ntuneca... Iar de jos, Cum se usca, Jalnic Pământu-l ruga: -Norule, Măria-ta, Numai tu mă poți salva! Arșița m-a dogorât, Seceta m-a prăpădit, Mă usuc și...

„Și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților...

Iertarea se referă în primul rând la Dumnezeu cel în Treime – față de Care toți oamenii care greșesc și au nevoie de o...

Viața lui Valeriu Gafencu (III) – Mărturii supreme de martir creştin

Anii 1946-1948 au însemnat şi pentru unii deţinuţi mai vechi posibilitatea de a trăi şi a munci în coloniile înfiinţate în preajma unor penitenciare....

Când dăruitorul contează mai mult decât darul – Despre cei doi...

În antiteză cu osândita cucernicie fățarnică a cărturarilor, Mântuitorul descrie în Evanghelia după Marcu (cap. 12, v 41-44) darul sincer al unei văduve, la...

Despre bucurie în Noul Testament

Bucuria poate fi definită ca starea de mulțumire sufletească sau de mare satisfacție pricinuită de un eveniment fericit sau ca rezultat al unei activități...

Părintele Liviu Brânzaş: Modele contemporane de sfinţenie şi mărturisire creştină

Pentru orice creştin de bună credinţă este evident că cea mai mare lacună a vieţii bisericeşti a fost absenţa iu­bi­rii de adevăr şi, mai...

Avraam – prietenul lui Dumnezeu

Avraam („Tată a multe neamuri”) este amintit în Noul Testament nu numai ca părintele poporului evreu, ci și al creștinilor, adică al celor care...

Raportul dintre jertfa Mântuitorului și jertfa liturgică

Părintele Ene Braniște susține că se poate vorbi numai în chip impropriu de un raport sau o legătură între jertfa Crucii și jertfa din...

Aspazia Oţel-Petrescu: „Rugăciunea mi-a salvat viaţa”

Doamna Aspazia Oţel-Petrescu este una dintre mul­te­le femei care au pătimit ani de zile în temniţele co­mu­niste, având în suflet o necuprinsă dragoste de...

Părintele Justin Pârvu: „Să ne închinăm lor ca unor sfinţi!”

- Părinte, Sfinţia Voastră cum vedeţi cinstirea a­ces­tor martiri anticomunişti, înainte de canonizarea pro­priu-zisă, prin facerea de icoane şi acatiste? Eu văd în aceste manifestări...

Înrâurirea rugăciunii este făcătoare de minuni

Când intrați în mănăstire, suflețelul vostru să se deschidă iubirii lui Dumnezeu. Aici toate sunt sfințite; atâtea suflete care se roagă, care se nevoiesc,...

Experiența suferinței în Duhul Bisericii

Omul se lasă în mâinile lui Dumnezeu ca o jertfă, ca să fie jertfit Vom vorbidespre necesitatea martiriului în viaţa duhovnicească, plecând de la Sfântul...

Tihna noastră este o tihnă mincinoasă

Este, oare, desăvârşită întoarcerea noastră? În Evanghelie se vorbeşte despre un tânăr bogat, care căuta mântuirea şi nu era în stare să o găsească (Mt....

IPS Teofan: „Iisus Hristos – Bucuria cea veșnică”

Întâlnirea cu Domnul Hristos în Euharistie şi puterea biruinţei Lui asupra morţii îi oferă omului izvor inepuizabil de bucurie atât în viaţa de familie,...

Rugăciunea arhierească din Grădina Ghetsimani

În capitolul 17 al Evangheliei după Ioan, Iisus se roagă pentru Sine, pentru ucenici și pentru Biserică, lucru ce va continua să facă până...

Chemarea Sf. Duh este o adevărată „epicleză” în continuitate cu cea...

Oricare ar fi poziţia aleasă, timpul de rugăciune se începe cu o metanie, o înclinare profundă în timpul căreia se invocă Duhul Sfânt: „Nimeni...

Timpul va ajunge la un sfârşit numai atunci când am dat...

Nu pot creşte într-o comuniune personală cu altul dacă acesta nu mi se dăruieşte liber, fără să fie constrâns, împins sau obligat în oarecare...

„Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos”...

J. Simon spunea că „libertatea – fără de care nu există morală – nu este puterea de a face, ci puterea de a alege”....

Însușirile trăirii ortodoxe

- Părinte, cum îi convingem pe tineri să vină la Biserică? - Le propunem să facă o experiență, dacă tinerii sunt sinceri și caută cu...

Prin Biserica pământească stăm în legătură cu cea cerească

Se poate spune că Biserica de pe pământ este întruparea celei cereşti. Slujbele Bisericii, cultul, rânduiala liturgică, împreună cu toate vorbele lor sfinte şi...

Ecumenismul ca drum al crucii şi drum spre înviere

Crucea este simbolul jertfei de sine, condiţia sine qua non a progresului pe drumul umanizării şi eliberării de păcat. Stăniloae uneşte în teologia sa în...

Maxime și cugetări despre Sfânta Cruce

Mântuitorul a ales Crucea fiindcă astfel moare cu mâinile întinse. El S-a sfârșit îmbrățișându-ne (Sfântul Atanasie cel Mare). Prin linia verticală, Crucea Îl arată pe...

Puterea iubirii

Iubirea adevărată nu se scrie doar prin cuvinte, ci mai ales prin fapte. Pe acest cuvânt mic, IU-BI-RE, alcătuit din trei silabe, se sprijină...

Despre sfinţii închisorilor – „Nu contează decât maniera în care mori”-...

- Sfântul Sinod refuză orice apropiere faţă de jertfa celor din închisori - n. red.]... - Nu te repezi... Nu legaţi de Sinod. Consideraţi că...

Despre sfinţii închisorilor – „Nu contează decât maniera în care mori”...

(fragmente dintr-un interviu filmat, realizat de Rafael Udrişte) -Am fost la Aiud şi am filmat în osuar. Există o presiune foarte mare la nivel politic,...

Omul are în sine dimensiunile intenției divine

După cum unii ridică până la Cer valoarea omului, alții caută să-i coboare până la pământ însemnătatea sa. Realizările sale fizice sunt, adesea, toată...

Dragostea suferă totul

A douăsprezecea culoare a dragostei este jertfa. Se poate întâmpla ca dragostea să fi încercat totul. A avut răbdare, a avut bunătate, a avut...

Milostenia nu-i mai mult sau mai puțin merituoasă, după însemnătatea darurilor

Vă spun din nou ceea ce, adesea, v-am spus: nu după însemnătatea darurilor se măsoară milostenia, ci după duhul celui care dă. Știți povestea...

Dumne­zeu nu are pe nimeni de pierdut

- Mântuirea este universală. Dacă trăieşti o viaţă sfântă, de jertfă, în ascultare şi iu­bire de Hristos, nu te mântuieşti, indife­rent de cultul de...

Cum transformăm nepăsarea în iubire?

Trebuie să dai ce ai, ci ceea ce ești. Asta-i mila. Că dacă eu sunt un moșier, nu dau pur și simplu un miel...

Dacă nu te căsătoreşti, dar ai o viaţă religioasă, vei intra...

Dacă nu te căsătoreşti, sau dacă te căsătoreşti, sau dacă te călugăreşti, dar ai o viaţă religioasă - despre ce înseamnă viaţă religioasă sunt...

29 Mai – Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer

„Deci, Domnul Iisus, după ce a grăit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu” (Marcu 16, 19) Ce sărbătoare...
Open