Etichete Iubire

Etichetă: iubire

Osana Luminii – Focul

(1947) Căsuţa mea de scânduri s-a aprins. Ardea în noapte. Focul a cuprins Şi tindă şi odăi şi coperiş. Voiam să plec din casă pe furiş, C-o legatură-n mână....

Osana Luminii – Crucile

(1947) Înspre tărâmul celălalt, E loc închis cu gard înalt; Dar am văzut, printre uluci, Atâtea cruci, atâtea cruci... Părea tot locul ţintirim, Păzit cu zbor de Heruvim, Cu cruci de...

Osana Luminii – Răpire

(1947) Mergeam prin întuneric, undeva. Făclie-aveam, gătită dinadins; Dar iată că din umbră mi-o a stins Şi m-a luat de mână Cineva. N-am întrebat nimic. Păşeam arar Şi-aşa-mi părea cărarea...

Osana Luminii – Tu

(1947) Pe ce Te-am cunoscut ? Nu Te-am văzut Şi nu Te-am auzit; dar am ştiut Că Tu erai Acela... N-am simţit Nici fâlfâirea hainei; neclintit Era în casă...

Vederea cea veşnică

Toată cearta dintre două şcoli stă în întrebarea: care ochi sunt orbi, cei lăuntrici sau cei din afară? Vederea cea veşnică răspunde: şi unii, şi...

„Cine eşti tu?”

Îl întreb pe omul trupesc: „Cine eşti tu?" Iar el răspunde: „Eu sunt eu," şi se gândeşte la trupul său. Îl întreb pe omul gânditor:...

Mintea şi inima

Când mintea singură face socoteala, atunci inima se pre­schimbă într-un burete plângător şi şterge. Iar tabla cea neagră a sufletului aşteaptă cu nesaţ o scriere...

Nu totul este minciună

„Lumea aceasta este minciună!" Nu este adevărat. Dacă în lumea aceasta vulpea e minciună, leul nu este minciună. Dacă şarpele este minciună, este oare şi boul? Dacă,...

Osana Luminii – Iad

(1947) Trecând prin şapte nopţi fără de vad, Cu îngerul m-am pogorît la iad; Nici foc, nici fum, nici clocote de smoală - O veşnicie netedă şi goală... Stau...

Osana Luminii – Potop

(1947) Se zbate năvalnic potopul de dor, Sporind înspumatele-i ape; Şi valul tresaltă, sub taină de nor, Aproape de ceruri, aproape... Se pierde lumina în val de potop, Stihiile-n spume...

Osana Luminii – Apocalipsa

(1947) Acolo, sus, în munţi pustii de iască, Prăpastie de flacără se cască Şi focul linge-ntinderea cerească. Un semn s-a arătat în cer, departe. Citeam din flăcări vii, ca...

Osana Luminii – Bucurie

(1947) Ca sufletul de schimnic în pustie, Adânc pătrund în tine, Bucurie! Străbat încet cărările deşarte, Încolo, înspre miezul tău, departe. Mă biciuieşte vântul Tău fierbinte, Rupând bucăţi din slabele-mi...

Simplitatea – caracteristica sufletelor mari

Fericit e omul ce-și trăiește întreaga viață, cu multă simplitate, Căci simplitatea înseamnă: smerenie, sinceritate și puritate, Puritate sufletească, ce pe toate le-nveșmântă în: multă lumină, Sensibilitate,...

Una vreau, una doresc, una cer, Hristoase al meu

Să-L iubim pe Hristos şi singura noastră nădejde şi grijă să fíe El. Să-L iubim pe Hristos numai pentru El. Niciodată pentru noi. Să...

Copilul şi filosoful

Copilul trăieşte în anotimpul de acum, filosoful trăieşte în cel ce va să vină. O fetişcană rumenă atrage cu frumuseţea ei şi privirea copilului...

Valoare de căpetenie

Când cineva înlătură pe Dumnezeu ca valoare de căpetenie, atunci natura ajunge pentru el valoarea de căpetenie. Când cineva înlătură natura ca valoare de căpetenie,...

Cinci imbolduri

Sunt cinci imbolduri de căpetenie, după care se călăuzesc oamenii în faptele lor: 1. câştigul personal cu desfătarea proprie; 2. legătura de rudenie sau de sânge; 3....

Dreptatea lui Pilat

Despre ce dreptate vorbeşti tu? Nu ne îndatorează oare Dumnezeu în fiecare zi mai mult decât putem plăti? Şi totuşi, Dumnezeu nu se plânge...

Nimeni nu se poate ascunde de Dumnezeu

Dacă fugi de Dumnezeu, El nu va alerga după tine, dar te va aştepta. Pe orice drum vei apuca, Îl vei întâlni pe Dumnezeu. Însă...

Deşertăciune

Precum cireşul nu aduce rod înainte de a-şi scutura floarea, tot aşa nici omul nu poate aduce rod duhovnicesc până când nu-şi scutură deşertăciunea...

Împăcarea cu soarta

Ce înseamnă „a te împăca cu soarta"? Cel dintâi înţeles: a merge ca boul, neputincios şi fără împotrivire, la junghierea morţii. Al doilea înţeles: a te...

Poate oare săvârşi vreun bine ceva ce nu există?

Iată, cât bine a făcut omenirii iadul! Pe câţi nelegiuiţi i-a preschimbat în pocăiţi! Pe câţi păcătoşi, în sfinţi! Câte gânduri rele n-a oprit de...

Ce formă are mintea?

(interesant cuvânt: mintea, minte!) Am putea parafraza o vorbă din popor, vorbă, la care prin adăugare să afirmăm: "Spune-mi la ce te gândești, ca să-ți...

Osana Luminii – Ochii

(1947) Ridici pleoape mari de neguri grele Şi ochii Tăi, lumină, mi-i arăţi. O, Doamne şi stăpân vieţii mele, Sunt ochi, purtând adânc noian de stele, Sunt ochi de...

Osana Luminii – Duh

(1947) Prin noapte Domnul m-a chemat. Şi lin Urcam spre culmi, păşind pe cer senin. Pe urma mea se aşterneau uitări Adânci ca nesfârşitul unei mări. Comoară cu belşug...

Osana Luminii – Dragoste

(1947) Pentru Tine, Doamne, numai pentru Tine, Am cules argintul nopţilor de Mai. Am legat în cântec zumzet de albine, Glas de alăută, dulce viers de nai. Am aprins...

Osana Luminii – Spovedanie

(1947) Doamne, dintr-a inimii prisacă, Dorurile-n roi spre Tine pleacă. Lungă-i calea foarte, pân´ la Tine... Cum s-o afle bietele-mi albine? Fac popas în ierburi înflorite, Spornic sug dulceaţă din...

Fiecare suflet e o poveste, fiecare suflet e o carte deschisă...

Fiecare suflet e o poveste, fiecare suflet e o carte deschisă sau închisă. Un suflet, cu slove de iubire, bucurie, fericire îşi are povestea scrisă, Altul,...

Osana Luminii – În cătuşe

(1947) Suflete, de ce te zbaţi mereu? Urli ca o fiară-nchisă-n cuşcă; Dinţii de sălbăticiune muşcă, Muşcă sângerând zăvorul greu. Suflete, ai vrea să zbori la cer? Bine ştii, că-i...

Osana Luminii – Lumină

(1947) Cu raza, baţi din veci aceeaşi cale, Cum vii din nesfârsit înspre-nserări În umbra noastră faci din nou cărări, Să Te primim cu zvon de osanale. Te dăruieşti,...

Osana Luminii – Aşteptare

(1947) Mai vii şi astăzi? Mila iar te poartă, De sus, spre staulul din Betleem? Din lume n-ai cules destul blestem? Iubirea Ta nici astăzi nu e moartă? Spre...

Osana Luminii – Crinul

(1947) Aşa se-ncepe jertfa de iubire: Din alb potir crescut în flori de crin Primi fecioara prima-mpărtăşire, Sorbi miresme dulci în loc de vin. Şi Tainele de pace făcătoare S-au...

N-am timp!

Adeseori oamenii au timp din belşug pentru tot felul de lucruri zadarnice, iar pentru cele folositoare se vaită că nu le ajunge timpul. Era un...

Dragostea de mamă

Odată, pe vreme grea de iarnă, o mamă trebui să plece la drum cu copilul ei cel mic. Neavând bani, făcea drumul pe jos;...

Feriţi-vă ca de foc de exemplul rău

Pentru că fiecare dintre noi putem să fim un exemplu pentru semenii noştri şi în special pentru copii, să căutăm a fi numai pilde...

Patima (primejdie de moarte)

Mulţi oameni, care sunt stăpâniţi de vreo patimă sau viciu, doresc să se îndrepte, să se salveze de la pieire, dar n-au suficientă voinţă,...

Osana Luminii – Frumuseţe

(1947) Şi-mi zise Domnul: ”Eu sunt Frumuseţe; În Mine-i cald sălaş de primăveri; La Mine zorile sunt făr` de seri, Şi Duhul înfloreşte-n mii de feţe. Psaltirea negrăitei învieri Din...