Etichete Istorioare moral-religioase

Etichetă: Istorioare moral-religioase

Urmele lui Dumnezeu pe nisip

Un om avu într-o noapte acest vis: se făcea că mergea împreună cu Dumnezeu pe malul nisipos al unui râu. În acest timp, pe cer...

De ce nu distruge Dumnezeu lumea

Era pe timpul când Bunul Dumnezeu împreună cu Sfântul Petru se cobora pe pământ, ca să vadă cum o mai duc oamenii. Izbit de...

Participarea la Sfânta Liturghie

Creştinii din vremea Apostolilor participau la Sfânta Liturghie nu numai duminica şi sărbătoarea, ci în toate zilele. Iată ce ne spune Sfânta Scriptură: „Şi...

Să ascultăm şi să ne rugăm

Un creştin ortodox, intră odată în biserica din localitatea vecină, în timpul Sfintei Liturghii. Se închină pe la toate icoanele, făcând mătănii, deşi în...

Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu în Biserică

La o biserică slujeau cu multă râvnă şi elavie doi preoţi. În fiecare duminică predicau cu putere Cuvântul lui Dumnezeu. Unuia dintre preoţi, venindu-i rândul...

Floarea sufletului

Cineva a dat prietenului său o floare rară, spunându-i să aibă totdeauna grijă de ea. Şi acesta o iubea cu multă căldură, îngrijind-o cu...

De ce sufăr eu, Doamne?!

Un om cuprins de suferinţe, înălţă cugetul către Dumnezeu şi zise: — De ce sufăr atâta Doamne?! Atunci auzi în cugetul său glasul lui Dumnezeu zicându-i: —...

Bucurie adevărată

Doi prieteni, care nu se mai văzuseră de mult, s-au întâlnit într-o zi pe străzile unui oraş. Unul din ei, Nicolae, un bun creştin,...

Înjurăturile şi drăcuitul

Un om avea prostul obicei de a înjura şi a drăcui la orice pas. Fiind însă creştin, ca toţi românii, simţea el că acest...

Comori pământeşti şi comori cereşti

Trei prieteni se întorceau voioşi de la târg după e făcuseră treabă bună vânzând fiecare toate produsele. Ajunseră într-un sat tocmai când la biserică...

Asemenea ecoului

Doi oameni stăteau de vorbă. Unul, care era cicălitor şi rău de gură, îi zise celuilalt: — Nu ştiu ce are lumea cu mine, că...

Coroana răbdării

Cândva, la o sfântă mănăstire îşi făcea ascultarea un călugăr bătrân plin de credinţă şi de răbdare. Într-o zi, însă, cuprins de un duh rău,...

Cel din urmă pas

Un necredincios spunea în faţa mai multor ascultători: — Avem vreme să ne îndreptăm şi să ne pocăim, la bătrâneţe; de ce să ne grăbim? Dar...

Sfânta Spovedanie şi Sfânta împărtăşanie

O femeie, care ducea o viaţă plină de păcate, se hotărî să numai greşească deloc. Şi reuşi, dar se simţea tulburată şi avea sufletul...

Sfânta spovedanie şi Iuda Iscarioteanul

Dacă ne-am imagina pe Iuda Iscarioteanul, cel care L-a trădat pe Mântuitorul Iisus Hristos, mergând la Sfântul Apostol Petru şi vorbind cu el, am...

Chiar dacă nu-l vedem Dumnezeu există

La o şcoală, un inspector ateu intră la ora de religie la clasa a treia. În faţa profesoarei, el a întrebat: — Copii, ce oră...

Vasul murdar

Era un om care-şi zicea că-i credincios şi cu frică de Dumnezeu, dar ducea o viaţă plină de păcate. În sinea lui credea că...

Păcatul şi durerea

Se istoriseşte că, pe vremea păgânătăţii, într-o zi au venit înaintea Zeului cel Mare, Păcatul şi Durerea, care se certau necontenit. Zeul le porunci...

Taina păcii

Într-un pustiu, trăia un călugăr mult îmbunătăţit. Simţind că i se apropia sfârşitul vieţii pământeşti a trimis pe un ucenic al său în sat...

Icoana

Am cunoscut pe cineva ce-şi zicea creştin, dar care stăpânit de o ascunsă trufie, ducea un crunt război cu icoanele Bisericii noastre, predicând oricând...

Rugăciunea pentru altul

Într-o zi, îmi istorisea un prieten, mă aflam în vizită la o familie. O femeie cu privirea blajină povestea celor din jur că o...

Conştiinţa (Glasul dreptăţii)

Un om bogat, cu numele Săvoiu, alungă pe o chiriaşă săracă, o biată văduvă cu 5 copii, pentru că nu mai avea cu ce...

Trâmbiţa Judecăţii

Era odată un mare împărat, care trecând cu mare alai pe drum întâlni doi călugări în haine sărăcăcioase şi cu feţele slabe şi negre. Împăratul...

Minciuni nevinovate, dar… cu urmări amare

Bărbatul trăia atât de bine cu nevasta lui. Casa lor era o oază binecuvântată a adevărului. Dragostea, încrederea şi adevărul stăpâneau peste ei. Adeseori...

Banii, rudele şi faptele bune

Un om avea trei prieteni. Pe doi dintre ei îi iubea foarte mult, cel de-al treilea îi era oarecum indiferent, deşi acesta îl iubea...

Cine dintre noi este fără de păcat?

— Eu n-am nevoie de Mântuirea lui Iisus, n-am nevoie de Dumnezeu de vreme ce mă ştiu fără păcat, îmi zicea odată un prieten,...

Conştiinţa

Iată cum s-a întâmplat la o predică dintr-o biserică plină de lumină şi har. Un om a intrat cu gând rău – să fure....

Dragostea. Bunătatea. Iertarea

Doi oameni se certau. Adică, la drept vorbind, numai unul îl certa pe celălalt. Zicea: — Ce? Credeai că am fost sincer cu tine? Nu...

Dragostea mamei

Iată că într-o zi, moartea înfăşurată într-o mantie neagră, trecea printr-un sat. La poarta unei case auzi un oftat: — Of, Doamne, ce să mă...

Să ne iubim părinţii

Un om ca de vreo 40 ani nu mai voia să sufere în casa lui pe tatăl său, un bătrân de 72 ani. — Să...

Patima lăcomiei (Cum moare un zgârcit)

Un negustor de vinuri adună o avere enormă, toată în bani, precum de obicei fac cei zgârciţi. Îi plăcea să privească şi să dezmierde...

Mulţumim lui Dumnezeu, făcând bine oamenilor

La Roma, un tânăr suferise de o boală grea şi se făcuse bine. Când ieşi în grădină, după atâtea zile de boală plin de...

Recunoştinţa unui animal

Un sclav cu numele de Androcles, fugise de la stăpânul său într-o pădure şi locuia într-o peşteră. Deodată auzi un răget de fiară sălbatică...

Datoria faţă de părinţi

Un tânăr hotărî să se căsătorească. El promise viitoarei soţii, după dorinţa ei, să alunge din casă pe bătrânul lui tată. Conduse deci într-o...

Munca – răbdarea – deprinderea

Un împărat a plecat într-o zi la vânătoare. Pe drum, apucându-l furtuna şi ploaia, se adăposti la o colibă sărăcăcioasă. Înăuntrul colibei, împăratul dădu de...

Cu răbdare scapi de patimă

Florian a căzut la pat; s-a îmbolnăvit foarte rău, dar nu pentru că a muncit prea mult, nu, ci pentru că l-a doborât patima...

Răbdarea

Petrică este un copil ca toţi copiii; vrea să ştie tot; de aceea întreabă mereu pe tatăl său ba de una, ba de alta:...
Open

produse romanesti