Etichete înţelepciune

Etichetă: înţelepciune

Inima – izvorul iubirii noastre

Când cineva întreabă „Ce este inima? Unde este inima?” răspunsul obişnuit este că inima se află în piept. Este adevărat; în pieptul omului există un...

CITATE CELEBRE: „Mai degrabă să taci, decât să fii ecou”

„Mai degrabă să taci, decât să fii ecou.” - Pitagora De multe ori ni se întâmplă "să vorbim vorbe", adică să vorbim doar așa, fără...

CITATE CELEBRE: „Uitarea şi mersul mai departe sunt cea mai mare...

„Uitarea şi mersul mai departe sunt cea mai mare înţelepciune.”— Friedrich Nietzsche

Iubirea este opusul fricii, nu curajul

  „În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este...

CITATE CELEBRE: „Coincidența este felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim”

„Coincidența este felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim.” — Albert Einstein

CITATE CELEBRE: „Fără credință, omul rămâne un simplu animal rațional care...

„Fără credință, omul rămâne un simplu animal rațional care vine de nicăieri și se-ndreaptă către nicăieri.”— Petre Țuțea  

Ingeniozitate

„Un bătrân își cumpără o casă modestă lângă un liceu.Își petrece primele săptămâni în liniște și pace. Apoi... începe anul școlar. Într-o după-amiază, trei...

CITATE CELEBRE: „O furnică nu poate răsturna un munte, dar îl...

„O furnică nu poate răsturna un munte, dar îl poate muta din loc încet, bucăţică cu bucăţică.” — Marin Preda

CITATE CELEBRE: „Nu spune puţin în vorbe multe, ci mult în...

 „Nu spune puţin în vorbe multe, ci mult în vorbe puţine.” — Pitagora

CITATE CELEBRE: „Întreaga înțelepciune umană se rezumă la două cuvinte: așteptare...

„Întreaga înțelepciune umană se rezumă la două cuvinte: așteptare și speranță.” — Alexandre Dumas

Înțelepciune

Un maestru zen mergea împreună cu discipolul său pe drum, în toiul nopții. Înțeleptul ținea în mână o lampă. - Maestre, a întrebat discipolul, este...

Înțelepciune

La un interviu de angajare, candidații au fost invitați să răspundă la o întrebare. Conduci un automobil de două locuri într-o noapte furtunoasă și treci...

Istorioare morale: Mai fericit este a da, decât a lua

"Mai fericit este a da, decât a lua" (F. Apost. XX, 35) Într-o zi, cineva a bătut la uşa chiliei călugărului sihastru Macarie: - Părinte, zise omul,...

Istorioare morale: Vremile și anii sunt în mâna lui Dumnezeu

Zice-se că odată, Dumnezeu umbla cu Sfântul Petre pe pământ, în cercetare pe la fiii oamenilor, de le alina durerile şi le potolea necazurile. Mergând...

Istorioare morale: Minunea

„Credinţa ta te-a scăpat”. (Mat. 9,22) Se fac şi astăzi minuni, ca şi mai înainte, dar trec neluate în seamă de noi, pentru că ne...

Istorioare morale: Măcinișul Sfântului Nicolae

  Sunt unii oameni în lumea noastră, pentru care viaţa e bună numai pentru bani şi plăceri. Aşa era şi morarul din povestea noastră. Iscusit la...

Istorioare morale: Trăsnetul

„Nu te grăbi să deschizi gura ta, şi inima ta să nu se pripeas­că să scoată o vorbă împotriva lui Dumnezeu,,. (Ecl. 5, l) Părintele...

Istorioare morale: Pățania…

Toată lumea ştie că tutunul nu numai că-ţi şubrezeşte sănătatea şi-ţi goleşte buzunarul de bani, dar îţi pricinuieşte şi multe necazuri, care de care...

Istorioare morale: Ce ne apropie de Dumnezeu

„Din fapte se îndreptăţeşte omul” (Iacov 2,24). Lume multă strânsă în faţa bisericii; unii gesticulau şi supăraţi strigau unii către alţii. Când mă apropiai mai...

Istorioare morale: Nădejdea în Dumnezeu

"Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, mărire Ţie." De multe ori omul se vaită că nu-i...

Istorioare morale: Bogatul nemilostiv

Se spune, că era odată un om atât de bogat, încât i se du­sese vestea peste şapte sate. Dar pe cât era de bogat,...

Istorioare morale: Păcatele noastre

Mergeau odată pe drum doi oameni: un boier cu ser­vitorul său. Când ajung ei în capitala ţării, văd zarvă mare împrejurul palatului domnesc. Ce se...

Istorioare morale: Îngerul omului și răsplata faptei bune

Era odată o femeie, care rămăsese văduvă cu trei copii şi nu avea de la bărbatul ei răposat decât 10 galbeni de aur pentru...

Istorioare morale: Credința și răbdarea lui Iov

Domnul a dat, Domnul a luat; fie numele Domnului Dumne­zeu binecuvântat, (Iov 1,20) Era odată un om drept şi cu frică de Dumnezeu, pe care...

Istorioare morale: Celui ce are, i se va da, iar celui...

Pe când călătoreau pe pământ, Sf. Petre întrebă pe Mi­lostivul: - Doamne, Te rog să-mi ierţi îndrăzneala, dar nu înţeleg cum vine asta: „Celui ce...

Istorioare morale: Cu gândul la Dumnezeu

Se spune că odată, Sf. Petre ceru voie de la Dumnezeu să coboare pe pământ, în timpul câşlegilor de toamnă (15 aug.-15 nov.) să...

Istorioare morale: Sărăcie și bogăție cu cinste și mărinimie

Trăiau odată într-un sat, doi oameni; unul foarte sărac, iar celălalt, putred de bogat. Dumnezeu hotărâse ca ei să fie vecini. Trecătorii se opreau miraţi...

Istorioare morale: Nu-i după cum vrea omul, ci după cum vrea...

Într-o zi, două fete secerau grâu în holde apropiate. Una dintre ele secerase aproape trei sferturi din holdă, iar cea­laltă secerase abia jumătate, de...

Istorioare morale: Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul

Într-un sat de munte era un gospodar bogat, care a hotă­rât să dea o sumă frumosă de bani pentru săraci, dar nu se pricepea...

Istorioare morale: Acum văd pe Dumnezeu

Un mare împărat, care ajunsese la adânci bătrâneţi, spu­nea că în viaţa lui a văzut multe, dar că nu L-a văzut pe Dumnezeu. Și pentru...

Milostenia curăţeşte totul

Oare nu este mare lucru să dai milostenie, cum a făcut şi fariseul, care spunea: Dau zeciuială din toate câte câştig (Lc. 18,12)? Oare...

Mânia, vrednică de râs

Nimic nu întunecă atât de mult cu nebunie ochii minţii noastre ca întărâtarea şi mânia. Nu degeaba ne îndeamnă Eclisiastul, zicând: Nu! (Eccl. 7,...

Mândria orbeşte ochii minţii

Din pricina semeţei cugetări vor fi izgoniţi acei fii ai Împărăţiei care, deşi nu fac binele ca să îi vadă oamenii, deşi îşi săvârşesc...

La mâncare să te asemeni păsării

Să mănânci atât cât îţi trebuie ca să-ţi întă­reşti trupul pentru a avea putere în lucrarea lui Dumnezeu, iar ce este mai mult decât...

Nestatornicia lumii

Grăbeşte cu osârdie spre Hristos, nu te lăsa poticnit de lucruri vremelnice, aleargă cu aprin­dere în urma lui, întrucât vezi că această lume este...

Nesimţirea sufletească, împietrirea inimii

Nesimţirea sufletească e împietrirea inimii, care vine din deprinderea îndelungată cu păca­tul. Piatra nu simte durere când e tăiată sau bă­tută: nici păcătosul împietrit, bolnav...

Nerăutatea, o virtute foarte mare

Nerăutatea este de două feluri: unul la prunci, celălalt la bărbaţi. Nerăutatea pruncilor nu e virtute, ci însuşire a firii, deoarece pruncii, din firea...
Open

Close