Etichete înţelepciune

Etichetă: înţelepciune

Istorioare morale: Mai fericit este a da, decât a lua

"Mai fericit este a da, decât a lua" (F. Apost. XX, 35) Într-o zi, cineva a bătut la uşa chiliei călugărului sihastru Macarie: - Părinte, zise omul,...

Istorioare morale: Vremile și anii sunt în mâna lui Dumnezeu

Zice-se că odată, Dumnezeu umbla cu Sfântul Petre pe pământ, în cercetare pe la fiii oamenilor, de le alina durerile şi le potolea necazurile. Mergând...

Istorioare morale: Minunea

„Credinţa ta te-a scăpat”. (Mat. 9,22) Se fac şi astăzi minuni, ca şi mai înainte, dar trec neluate în seamă de noi, pentru că ne...

Istorioare morale: Măcinișul Sfântului Nicolae

  Sunt unii oameni în lumea noastră, pentru care viaţa e bună numai pentru bani şi plăceri. Aşa era şi morarul din povestea noastră. Iscusit la...

Istorioare morale: Trăsnetul

„Nu te grăbi să deschizi gura ta, şi inima ta să nu se pripeas­că să scoată o vorbă împotriva lui Dumnezeu,,. (Ecl. 5, l) Părintele...

Istorioare morale: Pățania…

Toată lumea ştie că tutunul nu numai că-ţi şubrezeşte sănătatea şi-ţi goleşte buzunarul de bani, dar îţi pricinuieşte şi multe necazuri, care de care...

Istorioare morale: Ce ne apropie de Dumnezeu

„Din fapte se îndreptăţeşte omul” (Iacov 2,24). Lume multă strânsă în faţa bisericii; unii gesticulau şi supăraţi strigau unii către alţii. Când mă apropiai mai...

Istorioare morale: Nădejdea în Dumnezeu

"Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, mărire Ţie." De multe ori omul se vaită că nu-i...

Istorioare morale: Bogatul nemilostiv

Se spune, că era odată un om atât de bogat, încât i se du­sese vestea peste şapte sate. Dar pe cât era de bogat,...

Istorioare morale: Păcatele noastre

Mergeau odată pe drum doi oameni: un boier cu ser­vitorul său. Când ajung ei în capitala ţării, văd zarvă mare împrejurul palatului domnesc. Ce se...

Istorioare morale: Îngerul omului și răsplata faptei bune

Era odată o femeie, care rămăsese văduvă cu trei copii şi nu avea de la bărbatul ei răposat decât 10 galbeni de aur pentru...

Istorioare morale: Credința și răbdarea lui Iov

Domnul a dat, Domnul a luat; fie numele Domnului Dumne­zeu binecuvântat, (Iov 1,20) Era odată un om drept şi cu frică de Dumnezeu, pe care...

Istorioare morale: Celui ce are, i se va da, iar celui...

Pe când călătoreau pe pământ, Sf. Petre întrebă pe Mi­lostivul: - Doamne, Te rog să-mi ierţi îndrăzneala, dar nu înţeleg cum vine asta: „Celui ce...

Istorioare morale: Cu gândul la Dumnezeu

Se spune că odată, Sf. Petre ceru voie de la Dumnezeu să coboare pe pământ, în timpul câşlegilor de toamnă (15 aug.-15 nov.) să...

Istorioare morale: Sărăcie și bogăție cu cinste și mărinimie

Trăiau odată într-un sat, doi oameni; unul foarte sărac, iar celălalt, putred de bogat. Dumnezeu hotărâse ca ei să fie vecini. Trecătorii se opreau miraţi...

Istorioare morale: Nu-i după cum vrea omul, ci după cum vrea...

Într-o zi, două fete secerau grâu în holde apropiate. Una dintre ele secerase aproape trei sferturi din holdă, iar cea­laltă secerase abia jumătate, de...

Istorioare morale: Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul

Într-un sat de munte era un gospodar bogat, care a hotă­rât să dea o sumă frumosă de bani pentru săraci, dar nu se pricepea...

Istorioare morale: Acum văd pe Dumnezeu

Un mare împărat, care ajunsese la adânci bătrâneţi, spu­nea că în viaţa lui a văzut multe, dar că nu L-a văzut pe Dumnezeu. Și pentru...

Milostenia curăţeşte totul

Oare nu este mare lucru să dai milostenie, cum a făcut şi fariseul, care spunea: Dau zeciuială din toate câte câştig (Lc. 18,12)? Oare...

Mânia, vrednică de râs

Nimic nu întunecă atât de mult cu nebunie ochii minţii noastre ca întărâtarea şi mânia. Nu degeaba ne îndeamnă Eclisiastul, zicând: Nu! (Eccl. 7,...

Mândria orbeşte ochii minţii

Din pricina semeţei cugetări vor fi izgoniţi acei fii ai Împărăţiei care, deşi nu fac binele ca să îi vadă oamenii, deşi îşi săvârşesc...

La mâncare să te asemeni păsării

Să mănânci atât cât îţi trebuie ca să-ţi întă­reşti trupul pentru a avea putere în lucrarea lui Dumnezeu, iar ce este mai mult decât...

Nestatornicia lumii

Grăbeşte cu osârdie spre Hristos, nu te lăsa poticnit de lucruri vremelnice, aleargă cu aprin­dere în urma lui, întrucât vezi că această lume este...

Nesimţirea sufletească, împietrirea inimii

Nesimţirea sufletească e împietrirea inimii, care vine din deprinderea îndelungată cu păca­tul. Piatra nu simte durere când e tăiată sau bă­tută: nici păcătosul împietrit, bolnav...

Nerăutatea, o virtute foarte mare

Nerăutatea este de două feluri: unul la prunci, celălalt la bărbaţi. Nerăutatea pruncilor nu e virtute, ci însuşire a firii, deoarece pruncii, din firea...

Necazurile, rânduite spre folosul nostru

Voi aminti de acei sărmani despre care vor­bea cândva şi Sfântul Proroc Miheia, a căror pie­le era jupuită de judecătorii nedrepţi, ale căror oase...

Nădejdea, ancora creştinilor

Nădejdea e ancora creştinilor, care plutesc pe marea acestei lumi în corabia trupului. Să urmăm femeii păcătoase: să cădem la pi­cioarele lui Hristos şi să...

De la Dumnezeu vine vindecarea prin medici

În capitolul 38 al Înţelepciunii lui Isus Sirah citim şi faptul că: Dumnezeu l-a creat şi pe doctor şi că Domnul a dat stiintă...

Vindecă-ţi mai întâi sufletul

Frate, aruncă o privire spre lumea ta interioară şi în­cearcă să vezi ce cere Dumnezeu de la tine prin boala de care a îngăduit...

Durerea ne deschide ochii sufle­tului

Pentru ca Preabunul Dumnezeu să îngăduie să te îmbolnăveşti, cu siguranţă că aceasta va fi spre folosul tău. Pronia dumnezeiască a văzut ce scop are...

Acceptă-ţi boala ca o cercetare din partea lui Dumnezeu

Viața noastră se află în mâinile lui Dumnezeu. Domnul a îngăduit să existe şi bolile. Oricare ar fi cauza bolii tale, ca om credincios supune-te...

Să nu îţi pierzi curajul de a trăi

După modul în care înfrunţi boala, tu o faci mai gravă sau mai uşoară. Şi, mai întâi de toate, ai grijă să nu îţi...

Deteriorarea sănătăţii este inevitabilă

Ştiu, frate, ai vrea să fii de oţel, foarte puternic. Ai vrea să rămâi mereu tânăr, puternic, viguros, plin de puteri fizice, vioi. Însă...

Pentru tine, cel care eşti pe patul de suferinţă

Frate, ţie celui care eşti pe patul de suferinţă îţi scriu aceste puţine cuvinte. Vreau să te ajut cu toată dragostea mea. Ştiu că îţi...

Cuvântul lui Dumnezeu condamnă lăcomia

Domnul Iisus Hristos a spus: Vedeţi şi păziţi-vă de toa­tă lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale. (Luca 12,15) Sfântul Apostol Pavel...

Lăcomia ucide

Nu puţine sunt exemplele de crime săvârşite din pri­cina lăcomiei. Câţi fraţi nu s-au ucis unul pe altul la îm­părţirea moştenirii părinteşti?  Câte crime nu...

Secătuirea sufletului

Lăcomia este un vânt puternic, vânt arzător care secătuieşte orice putere duhovnicească a sufletului uman. Când idealul omului este banul, atunci acesta ajunge o persoană...
Open