Etichete Gânduri despre bine şi rău

Etichetă: Gânduri despre bine şi rău

Vederea cea veşnică

Toată cearta dintre două şcoli stă în întrebarea: care ochi sunt orbi, cei lăuntrici sau cei din afară? Vederea cea veşnică răspunde: şi unii, şi...

„Cine eşti tu?”

Îl întreb pe omul trupesc: „Cine eşti tu?" Iar el răspunde: „Eu sunt eu," şi se gândeşte la trupul său. Îl întreb pe omul gânditor:...

Mintea şi inima

Când mintea singură face socoteala, atunci inima se pre­schimbă într-un burete plângător şi şterge. Iar tabla cea neagră a sufletului aşteaptă cu nesaţ o scriere...

Nu totul este minciună

„Lumea aceasta este minciună!" Nu este adevărat. Dacă în lumea aceasta vulpea e minciună, leul nu este minciună. Dacă şarpele este minciună, este oare şi boul? Dacă,...

Copilul şi filosoful

Copilul trăieşte în anotimpul de acum, filosoful trăieşte în cel ce va să vină. O fetişcană rumenă atrage cu frumuseţea ei şi privirea copilului...

Valoare de căpetenie

Când cineva înlătură pe Dumnezeu ca valoare de căpetenie, atunci natura ajunge pentru el valoarea de căpetenie. Când cineva înlătură natura ca valoare de căpetenie,...

Cinci imbolduri

Sunt cinci imbolduri de căpetenie, după care se călăuzesc oamenii în faptele lor: 1. câştigul personal cu desfătarea proprie; 2. legătura de rudenie sau de sânge; 3....

Dreptatea lui Pilat

Despre ce dreptate vorbeşti tu? Nu ne îndatorează oare Dumnezeu în fiecare zi mai mult decât putem plăti? Şi totuşi, Dumnezeu nu se plânge...

Nimeni nu se poate ascunde de Dumnezeu

Dacă fugi de Dumnezeu, El nu va alerga după tine, dar te va aştepta. Pe orice drum vei apuca, Îl vei întâlni pe Dumnezeu. Însă...

Deşertăciune

Precum cireşul nu aduce rod înainte de a-şi scutura floarea, tot aşa nici omul nu poate aduce rod duhovnicesc până când nu-şi scutură deşertăciunea...

Împăcarea cu soarta

Ce înseamnă „a te împăca cu soarta"? Cel dintâi înţeles: a merge ca boul, neputincios şi fără împotrivire, la junghierea morţii. Al doilea înţeles: a te...

Poate oare săvârşi vreun bine ceva ce nu există?

Iată, cât bine a făcut omenirii iadul! Pe câţi nelegiuiţi i-a preschimbat în pocăiţi! Pe câţi păcătoşi, în sfinţi! Câte gânduri rele n-a oprit de...

Până ce nu cunoşti întregul…

Cine nu cunoaşte căruţa nu poate cunoaşte nici roata ei. Cine cu­noaşte căruţa va cunoaşte şi roata. Cine nu cunoaşte căruţa şi găseşte o roată...

Măsurile omului

Omul nu este cel ce se poate cuprinde într-un mormânt; ci acela pe care nu-l poate cuprinde nici cosmosul. Într-adevăr, gândurile noastre se ştiu, la...

Dumnezeu şi natura

Dumnezeu zideşte, natura clădeşte. Dumnezeu zideşte şi pe meşteri şi materialul, şi meşterii îşi sunt unii altora material. Însă nici meşterii, nici materialul nu pot...

Minunea

Fapta bună e minunea care face două inimi fericite. Fapta rea este lipsa minunii, care usucă două inimi. Iată, nimeni nu vorbeşte despre minune când...

Credinţa şi reaua credinţă

Cu cât e mai multă necredinţă în cei necredincioşi, cu atât mai tare e credinţa în cei credincioşi. Izgonind de la ei buna credinţă, cei...

Plimbă-ţi gândurile prin cer

Gândurile tale care nu se plimbă prin Cer rămân slăbănoage şi neputincioase. Cuvintele tale care nu se izbesc de Cer vor rămâne fără răsunet şi...

Ascunderea de sine

Unii oameni îşi ascund slăbiciunile de cei care-i iubesc, ca să nu fie dispreţuiţi, şi se ascund pe sine de cei care-i laudă, ca...

Nu te încrede în fericire

Când ai bogăţie, cugetă cum să rabzi cu vrednicie sărăcia. Când eşti fericit, cugetă cum să rabzi cu vrednicie nefericirea. Când te laudă oamenii, cugetă cum...

Tu ce te lauzi?

Cu ce te lauzi? Cu aurul? Acelaşi aur a fost în măruntaiele muntelui, şi muntele nu s-a lăudat. Cu hainele? Aceeaşi mătase a purtat-o viermele...

Simţurile, gândirea şi mintea

Gândirea are în slujba ei cinci simţuri; mintea are un singur simţ. Simţul minţii este gândirea. Raţionali sunt acei oameni la care gândirea stăpâneşte peste...

Frumuseţea firii

Toată frumuseţea firii vine din taina celui Tainic. Fără această taină a celui Tainic, firea nu ar putea păstra nici măcar o clipă acea...

Răsunetul sufletului tău

Natura întreagă se aseamănă unui pian mare, în care făpturile sunt, de fapt, clape. Orice clapă ar atinge omul, poate auzi ecoul sufletului său. Sfântul...

Ţeşut şi deşirat

Dacă ziua ţeşi, iar noaptea deşiri, niciodată nu vei isprăvi de ţesut. Dacă peste ziuă zideşti, iar noaptea dărâmi, niciodată nu vei isprăvi de...

Alcătuirea acestei vieţi

Viaţa aceasta nu ar putea fi închipuită fără de acestea trei: fericirea, nefericirea şi moartea. Puţină fericire, puţină nefericire şi moartea fac cu putinţă această...

De orizont depinde pacea

Cu cât orizontul e mai îngust, cu atât neliniştea e mai mare. Cu cât orizontul e mai larg, cu atât neliniştea e mai mică. Orizontul...

„Ochii sunt locul în care se întâlnesc sufletele”

„Ochii sunt locul în care se întâlnesc sufletele", a spus un înţelept. Prin privire, sufletul se adânceşte în suflet. Privirea este ca o lampă...

Adevărul nu este un gând, nu este o vorbă…

Adevărul nu este un gând, nu este o vorbă, nu este o legătură între lucruri, nu este o lege. Adevărul este Fiinţă. Adevărul este...

Limitele omului

Omul se întinde până unde se întinde foamea lui. Limita unui sălbatic este cea a privirii ochilor săi. Limita unui om cu înălţime duhovnicească...

Lauda și defăimarea

Lumea aceasta suntem ca marfa scoasă la vânzare. Unii neguţători ridică preţul nostru până la cer, alţii îl coboară până la nimic. Întotdeauna lauda sau...

La toate câte ţeşi, leagă iţele de Cer

Toate faptele pe care nu le săvârşeşti în numele Cerului şi cu îngăduinţa Cerului vor aduce roade amare, pentru că Cerul nu le va...

În lume cu tine însuți

Cu cât ne arătăm mai înţelepţi în faţa oamenilor, cu atât ne simţim mai nebuni în faţa noastră. Cu cât căutăm mai mult să scoatem...

Adevărul este ruda cea mai apropiată

De cauţi Adevărul cu dragoste şi pentru dragoste, el ţi se va arăta cu atâta strălucire a feţei lui pe cât eşti în stare...

Furtul şi moliile

Dacă ai drept bogăţie numai ceea ce pot fura hoţii şi mânca moliile, cu ce vei rămâne dacă, cu adevărat, hoţii îţi vor fura...

Adevărul se descoperă dragostei

A căuta adevărul înseamnă a căuta obiectul dragostei. A căuta însă adevărul ca armă sau a căuta adevărul pentru folosirea lui, înseamnă a căuta adevărul...

Pustia cunoaşterii

„Cunoaşterea înseamnă lumină," zic învăţaţii cei semeţi, fără bucurie şi fără milă. Iată însă că Sahara are cea mai multă lumină şi, cu toate acestea,...