Etichete Gânduri despre bine şi rău

Etichetă: Gânduri despre bine şi rău

Natura este prieten

Natura este prieten şi nu duşman. Ea a fost zidită pentru a fi tovarăşul şi ajutorul omului, iar nu un rob răzbunător. Oameni care înrobesc natura...

Meritul nu este acelaşi

Doi oameni nu pot avea niciodată acelaşi merit pentru aceeaşi faptă. Doi oameni nu pot fi niciodată la fel de răspunzători pentru acelaşi păcat. Când...

Frumuseţea lăuntrică a lucrurilor

O, de ai putea să vezi frumuseţea lăuntrică a lucrurilor! O, de ai putea să vezi lumina lăuntrică a lucrurilor, oceanul de lumină în care...

Esenţă şi valoare

Esenţa şi valoarea sunt unul şi acelaşi lucru. Numai ceea ce este esenţial are valoare. Restul e doar vorbărie despre esenţă şi valoare. Dar esenţial nu...

Cu Dumnezeu

Atunci când oamenii se pun cu Dumnezeu într-o legătură mincinoasă, socotindu-o ca pe singura realitate şi valoare, toate legăturile lor se fac de îndată mincinoase. Realitatea...

Numele lui Dumnezeu

Tot ce ai pierdut pentru Dumnezeu, ai păstrat; tot ce ai păstrat pentru tine, ai pierdut. Tot ce ai dat în numele lui Dumnezeu, ai dat...

Lupta pentru existenţă

Să nu crezi în marea iluzie care se numeşte „lupta pentru existenţă." Această vorbă are înţeles numai dacă înseamnă luptă pentru Dumnezeu, altfel e lipsită de...

Discuţiile rele

Care sunt cele două lucruri rele despre care oamenii discută cu cea mai mare plăcere? Păcatul altuia şi biruinţa proprie. Sfântul Nicolae Velimirovici Episcopul Ohridei şi...

Suflete simple

La noi, în Balcani, încă se mai întâlnesc, prin satele de munte, suflete simple cu atâta bogăţie de bunătate şi neprihănire, încât dacă ar fi...

Descoperitorul tainelor

Oamenii învăţaţi n-au descoperit multe taine cu mintea lor, ci cu dorinţa şi cu străduinţa lor au bătut la uşa tainelor, şi Dumnezeu le-a deschis. Oamenii...

Avuţii

Orice avuţie, fie în ştiinţă, fie în avere, câştigată cu alergare şi osteneală, fără de Dumnezeu, măreşte setea după avuţie. Măcar câştigată şi cu osteneală, însă...

Alcătuirea vieţii

Când viaţa omului nu este împlinită de Dumnezeu, nu este împlinită nici de fiinţă şi seamănă cu o goliciune plină de deznădejde. Mai lungi sunt...

Cugetarea

Din cugetările despre Dumnezeu iau naştere sectele. Contemplarea micşorează numărul sectelor. Rugăciunea stârneşte dorinţa pentru unirea cu Dumnezeu. Iar dragostea înflăcărată către Dumnezeu zideşte întreaga...

Cercetarea

Cercetarea ucide dragostea. De aceea ştiinţa este aşa de rece. Şi de aceea nici nu se vorbeşte despre frumuseţea ştiinţei, ci numai de folosul...

Întrebuințează toate deprinderile

Căpitanul străjii de pe Golgotha cugeta despre Hristos: "Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu." Tâlharul pocăit de pe cruce, într-o clipă a contemplat...

Dragostea mai presus de toate

Prin cugetarea la Dumnezeu, Îl ţinem pe Dumnezeu la o anumită depărtare de noi. Prin contemplarea lui Dumnezeu, scurtăm această depărtare. Prin rugăciune, scurtăm şi mai...

Crede cât poţi de mult!

În anumite boli, medicii prescriu o măsură cât mai mare de medicamente, ca de pildă: bea apă cât poţi de mult! Credinţa este leacul sigur...

Mormântul tău în tine

De plâns este omul gârbov, de plâns este omul orb. Dar nimeni nu este mai vrednic de plâns decât alţi doi: cel ce se...

Dragostea și celelalte

Când dragostea oboseşte, datoria o înlocuieşte. Când datoria oboseşte, legea o înlocuieşte. Câtă vreme mama arde de dragoste pentru copilul ei, ea face mai mult decât...

Vasul cel de preţ cu conținut ieftin

Eşti sănătos, tânăr, frumos, curat, bine îmbrăcat, bogat, împodobit. Dar ce grozăvie, dacă pentru tine ziua închipuie ceea ce este pe din afară, iar...

Răpirea duhovnicească

Când omul se ridică până la Dumnezeu, el se află în răpire duhovnicească. Când Dumnezeu se coboară în lume, El se află în extaz. În...

Egalitatea

Dumnezeu nu este Dumnezeul egalităţii, ci al dragostei. Egalitatea ar înlătură toată dreptatea şi toată dragostea, ar înlătură toată moralitatea. Oare soţul îşi iubeşte soţia...

Izbânda deplină a binelui

Toate morile macină în folosul lui Dumnezeu. Păcatul, dintr-o parte, trezeşte facerea de bine în cealaltă parte. De o parte furtul ascuns, de cealaltă, jertfirea...

Cine urăşte…

Cine urăşte întreaga lume nu se poate iubi nici pe sine. Cine urăşte întreaga lume se dispreţuieşte pe sine însuşi. Singur îşi aruncă plăcerile de...

Sfântul

Sfântul este cel mai mare biruitor; lumea zace moartă la picioarele lui. După ce omida se preface în fluture, acesta stă ca un biruitor...

A putea și a trebui

Nu poţi râde mai mult decât trebuie, nici să plângi mai mult decât trebuie. Cu zâmbetul, însă, poţi lumina şi faţa ta, şi pe...

Egoism și eroism

Fii neîncrezător faţă de teoriile şi convorbirile despre legea egoismului. Nu există nici un fel de lege a egoismului. Dumnezeu este prezent în cosmos...

Natura, oglinda omului

Teoriile despre egoism nu se pot îndreptăț‏i prin natură. Oamenii se grăbesc foarte să arunce vina asupra altuia pentru răul lor. Natura se călăuzește după oameni. Natura...

Fără Dumnezeu, ca fără aer

Precum pasărea care, atunci când ar da de locurile fără aer, s-ar întoarce repede la aer, aşa şi tu, întoarce-te repede şi fugi din...

Pronia pare mai vădită în excepţii

Pronia se arată şi în reguli, dar şi în excepţii. Oamenilor, însă, ea pare mai vădită în excepţii. În vremea ospăţului Împăratului Valtasar, când oaspeţii...

Omul este chip pentru om

Oamenii pe care îi întâlneşti să fie pentru tine chipuri vii ale binelui sau răului din tine. Ţine-ţi neîncetat gândurile şi dragostea asupra chipurilor bune,...

Dumnezeu şi păcatul

Dumnezeu şi păcatul stau pe două planuri opuse. Nimeni nu-şi poate întoarce faţa către Dumnezeu până ce mai întâi nu întoarce spatele păcatului, nici...

Lucrarea tăcută a lui Dumnezeu

Nenumăraţi oameni lucrează, de dimineaţă şi până seara, la lumina Soarelui, fără să privească la Soare, fără să simtă Soarele, fără să cugete măcar...

Omul folositor

Cel mai folositor om pentru popor nu este întotdeauna acela care este cel mai văzut şi despre care tot poporul aude vorbindu-se; ci adesea-i...

Învaţă din pilda albinei

Mie nu-mi pasă cine mă va ucide: microbii sau oamenii; numai că microbii nu vor da răspuns pentru ucidere, pe când oamenii vor trebui...

Fapte, legi și Adevărul

Copiii pătrund până la fapte; oamenii obişnuiţi pătrund până la legi; numai oamenii duhovniceşti pătrund până la Adevăr. Fapta se poate măsura, legea se poate...

Natura este jertfă

Natura este jertfa omului. Câţi oameni s-au jertfit pentru na­tură? Iar îndeobşte natura se jertfeşte toată pentru om. Natura este făcută să-l înveţe pe om,...
Open

produse romanesti