Etichete Dumnezeu

Etichetă: Dumnezeu

Ultimul cuvânt

Un om s-a îmbolnăvit de cancer la limbă. Pentru operaţie, preotul satului l-a dus la un doctor vestit din oraşul care se afla în...

Vorbele urâte

O tânără muncitoare, serioasă şi cinstită, primeşte de la logodnicul ei, care era militar, o carte poştală necuviincioasă, plină de apropouri şi glume proaste...

Când omul devine porc

O tânără privea prin geamul unui tren de călători, la frumosul peisaj al unei toamne târzii. Un bărbat, care era certat cu morala, stând...

Urmele lui Dumnezeu pe nisip

Un om avu într-o noapte acest vis: se făcea că mergea împreună cu Dumnezeu pe malul nisipos al unui râu. În acest timp, pe cer...

De ce nu distruge Dumnezeu lumea

Era pe timpul când Bunul Dumnezeu împreună cu Sfântul Petru se cobora pe pământ, ca să vadă cum o mai duc oamenii. Izbit de...

Participarea la Sfânta Liturghie

Creştinii din vremea Apostolilor participau la Sfânta Liturghie nu numai duminica şi sărbătoarea, ci în toate zilele. Iată ce ne spune Sfânta Scriptură: „Şi...

Să ascultăm şi să ne rugăm

Un creştin ortodox, intră odată în biserica din localitatea vecină, în timpul Sfintei Liturghii. Se închină pe la toate icoanele, făcând mătănii, deşi în...

Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu în Biserică

La o biserică slujeau cu multă râvnă şi elavie doi preoţi. În fiecare duminică predicau cu putere Cuvântul lui Dumnezeu. Unuia dintre preoţi, venindu-i rândul...

Floarea sufletului

Cineva a dat prietenului său o floare rară, spunându-i să aibă totdeauna grijă de ea. Şi acesta o iubea cu multă căldură, îngrijind-o cu...

De ce sufăr eu, Doamne?!

Un om cuprins de suferinţe, înălţă cugetul către Dumnezeu şi zise: — De ce sufăr atâta Doamne?! Atunci auzi în cugetul său glasul lui Dumnezeu zicându-i: —...

Bucurie adevărată

Doi prieteni, care nu se mai văzuseră de mult, s-au întâlnit într-o zi pe străzile unui oraş. Unul din ei, Nicolae, un bun creştin,...

Înjurăturile şi drăcuitul

Un om avea prostul obicei de a înjura şi a drăcui la orice pas. Fiind însă creştin, ca toţi românii, simţea el că acest...

Părintele Teofil Părăian – Semnificația lacrimilor la rugăciune

- Ce semnifică lacrimile de la rugăciune? - Lacrimile, după Sfântul Isaac Şirul, sunt puse între minte şi trup: semne ale trupului, semne în trup, despre...

Părintele Teofil Părăian – Despre iertare și încredere

- Dacă am fost dezamăgită în mod neaşteptat de cineva (întâmplător acel cineva îmi este chiar rudă foarte apropiată), îi acord iertarea mea, dar...

Părintele Teofil Părăian – Despre blesteme și împlinirea lor

- În cazul în care cineva a adresat un blestem cuiva şi nu-şi conştientizează păcatul lui, este posibil ca acest blestem să se întoarcă...

Cele mai frumoase povestiri din Biblie – Cain și Abel

Răul se extinde ca o pată de ulei, cuprinzând relaţiile din familie şi din societate. Din invidie, Cain îşi ucide fratele, deşi Dumne­zeu îi...

Cele mai frumoase povestiri din Biblie – Căderea omului

Şarpele era cel mai şiret dintre toate vieţuitoarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El i-a spus femeii: „A zis oare Dumnezeu să...

Cele mai frumoase povestiri din Biblie – Facerea lumii

Biblia începe cu o serie de povestiri simbolice situate într-un „timp primordial“: ele nu intenţionează să ofere informaţii astronomice, geologice, geografice, ci sunt menite...

Recomandare de Lectură: “Cele mai frumoase povestiri din Biblie”

Cuvânt însoțitor, de Andrei Pleșu Cartea aceasta pune la îndemâna cititorului una dintre sur­sele esenţiale ale culturii europene şi planetare. E vorba despre marile episoade...

Comori pământeşti şi comori cereşti

Trei prieteni se întorceau voioşi de la târg după e făcuseră treabă bună vânzând fiecare toate produsele. Ajunseră într-un sat tocmai când la biserică...

Asemenea ecoului

Doi oameni stăteau de vorbă. Unul, care era cicălitor şi rău de gură, îi zise celuilalt: — Nu ştiu ce are lumea cu mine, că...

Coroana răbdării

Cândva, la o sfântă mănăstire îşi făcea ascultarea un călugăr bătrân plin de credinţă şi de răbdare. Într-o zi, însă, cuprins de un duh rău,...

Cel din urmă pas

Un necredincios spunea în faţa mai multor ascultători: — Avem vreme să ne îndreptăm şi să ne pocăim, la bătrâneţe; de ce să ne grăbim? Dar...

Sfânta Spovedanie şi Sfânta împărtăşanie

O femeie, care ducea o viaţă plină de păcate, se hotărî să numai greşească deloc. Şi reuşi, dar se simţea tulburată şi avea sufletul...

Sfânta spovedanie şi Iuda Iscarioteanul

Dacă ne-am imagina pe Iuda Iscarioteanul, cel care L-a trădat pe Mântuitorul Iisus Hristos, mergând la Sfântul Apostol Petru şi vorbind cu el, am...

Chiar dacă nu-l vedem Dumnezeu există

La o şcoală, un inspector ateu intră la ora de religie la clasa a treia. În faţa profesoarei, el a întrebat: — Copii, ce oră...

Vasul murdar

Era un om care-şi zicea că-i credincios şi cu frică de Dumnezeu, dar ducea o viaţă plină de păcate. În sinea lui credea că...

Păcatul şi durerea

Se istoriseşte că, pe vremea păgânătăţii, într-o zi au venit înaintea Zeului cel Mare, Păcatul şi Durerea, care se certau necontenit. Zeul le porunci...

Taina păcii

Într-un pustiu, trăia un călugăr mult îmbunătăţit. Simţind că i se apropia sfârşitul vieţii pământeşti a trimis pe un ucenic al său în sat...

Cheia tuturor tainelor

Hristos a înviat! - înseamnă că, cu adevărat, este Dum­nezeu. Hristos a înviat! - înseamnă că, cu adevărat, este o lume cerească, lumea cea adevărată...

Despre biruinţa cea mai de pe urmă

Toate presimţirile noastre despre biruinţa cea mai de urmă a binelui sunt făgăduinţe ale lui Dumnezeu săpate în inimile noastre. Oricât de pătate de păcate...

Purtarea faţă de un câine rău

Aşa cum un câine rău este înfrânt cu nepăsarea faţă de lătratul său, tot aşa şi moartea se înfrânge cu nepăsarea faţă de cursele şi...

Mai presus de politică şi negoţ şi harta

Când Hristos ajunge un mijloc de politică lumească, de slavă şi bogăţie pământească, atunci El încetează să mai fie mijloc de mântuire. Cu alte cuvinte,...

Rugăciunea adevărată este o luptă

Fiecare rugăciune adevărată este o luptă cu moartea şi o tăgăduire a morţii. Fiecare rugăciune adevărată este o luptă pentru viaţă şi o dovadă a...

Dragostea nu este singură

Dragostea niciodată nu este singură. Dragostea nu poate fi singură. Propovăduirea lui Dumnezeu ca dragoste a început o dată cu propovăduirea lui Dumnezeu ca Treime. Înainte...

Trei ferestre

Trei ferestre sunt tăiate în cer pentru omul duhovnicesc: prin cea dintâi priveşte mintea cu credinţă, prin cea de-a doua priveşte inima cu nădejde,...

Dragostea lui Dumnezeu

Dragostea lui Dumnezeu pentru om merge înaintea dragostei omului pentru Dumnezeu. Cine ştie dacă copilul ar avea vreodată dra­goste pentru mama sa de n-ar simţi dragostea...
Open

produse romanesti