Etichete Despre tulburările lumii de astăzi

Etichetă: Despre tulburările lumii de astăzi

Despre tulburările lumii de astăzi: Ce preţioasă este moştenirea noastră

Ce preţioasă este moştenirea noastră - credinţa ortodoxă! În ce număr mare şi cu câtă înlesnire s-au mântuit în ea oamenii cu gând bun...

Despre tulburările lumii de astăzi: Nemăsurata precumpănire a credinţei noastre 

Care credinţă din lume este pătrunsă de atâta adevăr, dreptate, dragoste, înţelepciune, precum credinţa creştinească, ortodoxă, ce propovăduieşte întruparea însuşi Fiului lui Dumnezeu pentru...

Despre tulburările lumii de astăzi: În mare rătăcire

Catolicii au căzut în mare rătăcire statornicind noua dogmă despre „imaculata concepţiune" a Pururea Fecioarei. Admiţând „imaculata" ei „concepţiune" de către dumnezeieştii părinţi Ioachim şi...

Despre tulburările lumii de astăzi: Despre adevăr şi infailibilitate

În credinţa catolică, ce pretinde că are adevărul şi infailibilitatea, au apărut nepotriviri şi abateri de la adevăr strigătoare la cer: mirenilor nu li...

Despre tulburările lumii de astăzi: Despre credinţa ortodoxă

Care credinţă de pe globul pământesc cuprinde un adevăr atât de neclintit, preaînţelept şi mântuitor precum credinţa noastră creştinească pravoslavnică, arătată necontenit şi zilnic...

Despre tulburările lumii de astăzi: Învăţătura de credinţă

În învăţătura de credinţă trebuie să ne ţinem cu tărie de adevărul cel după Evanghelie chiar până la o iotă, chiar până la un...

Despre tulburările lumii de astăzi: Despre Duhul Sfânt

Niciun papă şi niciun un papistăşesc ori sinod catolic nu poate, fără a se lipsi pe sine şi pe următorii săi de viata veşnică,...

Despre tulburările lumii de astăzi: Simbolul de credinţă

Pierzător lucru este a adăuga sau a scoate ceva după bunul plac din esenţa credinţei lui Hristos. Sfântul apostol şi evanghelist Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu...

Despre tulburările lumii de astăzi: Dulce, luminător și de viată făcător...

Sfânta Biserică ne îmbie în toate zilele de rând, în toate duminicile şi în toate zilele de praznic şi de Post Mare, cu citiri...

Despre tulburările lumii de astăzi: Mulţi s-au răcit atât de mult...

Biserica Ortodoxă ne ajută să ne amintim această înrudire duhovnicească, să o simţim, să ne bucurăm pentru ea şi să dăm mulţumită Domnului pentru...

Despre tulburările lumii de astăzi: Creștinule și creștino!

Creștinule și creștino! Simţiţi oare în sufletul vostru înrudirea cu Dumnezeu, cu Maica lui Dumnezeu, cu sfântul vostru înger păzitor și cu lumea îngerească,...

Despre tulburările lumii de astăzi: Pomul se cunoaşte după roade

Pomul se cunoaşte după roade. Sfânta Biserică, sădită de Domnul Iisus Hristos, a fost cunoscută demult după roadele sale. Aceste roade ale ci sunt sfinţii...

Despre tulburările lumii de astăzi: „…păr din capul vostru nu va...

Cum se împacă spusa din Evanghelie: ...păr din capul vostru nu va pieri (Lc. 21, 18) cu sângerosul război dintre fraţi care se desfăşoară...

Despre tulburările lumii de astăzi: Bucură-Te, Ceea ce eşti plină de...

Bucură-Te, Ceea ce eşti plină de har! Preacurata Fecioară Maria este plină de har: atât zămislirea cât și naşterea. Ei sunt lucrul harului și al...

Despre tulburările lumii de astăzi: Stăpână de Dumnezeu Născătoare!

Stăpână de Dumnezeu Născătoare! Întru Tine S-a sălăşluit toată fiinţa bunătăţii, a sfinţeniei, înţelepciunii, milei, îndelungii răbdări a lui Dumnezeu faţă de păcătoşi, toată...

Despre tulburările lumii de astăzi: Toţi creştinii ortodocşi alcătuim un singur...

Nu trebuie uitat nicicând că noi toți, toţi creştinii ortodocşi de pe tot pământul, alcătuim un singur trup duhovnicesc, al cărui Cap este Iisus...

Despre tulburările lumii de astăzi: Să ne rugăm Maicii lui Dumnezeu...

Maica lui Dumnezeu este cu totul pătrunsă de duhul lui Hristos, pe Care L-a purtat ca Dumnezeu-Om în pântecele său - este pătrunsă de...

Despre tulburările lumii de astăzi: Sufletul nostru este asemenea unui...

În Biserică sunt cu Dumnezeu, sunt  cu sfinţii, iar în lume sunt cu lumea întru deşertăciune, sunt cu păcatul. Sufletul nostru este asemenea unui instrument...

Despre tulburările lumii de astăzi: În aceste zile s-a săvârşit...

Mari sunt aceste zile. În aceste zile s-a săvârşit împăcarea Cerului cu pământul, a fost ridicat blestemul de la oameni și a fost dată...

Despre tulburările lumii de astăzi: Luptă-te creştine şi biruie tot păcatul

Luptă-te creştine, în această mare luptă având ajutător pe Dumnezeu, şi biruie tot păcatul şi pe pricinuitorii lui, şi vei străluci ca soarele în...

Despre tulburările lumii de astăzi: Duhurile căzute se folosesc de oameni

În lupta lor cu Dumnezeu şi oamenii, duhurile căzute se folosesc tot de oameni, deşi fac multe răutăţi şi nemijlocit oamenilor necredincioşi, neprevăzători, împătimiţi...

Despre tulburările lumii de astăzi: Lupta neamului omenesc cu împărăţia duhurilor...

De la începutul facerii globului pământesc, care a fost menit neamului omenesc, și chiar de la primii oameni, Adam şi Eva, a început pe...

Despre tulburările lumii de astăzi: Minunată este lupta dintre Făcătorul Atotputernic...

Minunată este lupta dintre Făcătorul Atotputernic şi Drept, Care iubeşte zidirea Sa, şi făptura nimicnică, mărginită, păcătoasă, dăruită cu înţelegere şi nesupusă Făcătorului său. De...

Despre tulburările lumii de astăzi: Cum a lucrat prin harul Sfântului...

Cum a lucrat prin harul Sfântului Duh El, Făcătorul, în toţi sfinţii, începând cu apostolii! Aceştia au fost îngeri pământeşti, trâmbiţe ale Duhului Celui Sfânt,...

Despre tulburările lumii de astăzi: Purtărea de grijă dumnezeiască

Ce este acest chip şi mijloc ciudat şi minunat al purtării de grijă dumnezeieşti pentru mântuirea neamului omenesc? Cel fără de început, atotputernic, nesfârşit de...

Despre tulburările lumii de astăzi: De ce S-a înălţat Iisus la...

De ce S-a înălţat Domnul Iisus Hristos la Cer şi n-a rămas pe pământ? În primul rând, ca să trimită pe pământ credincioşilor Săi pe...

Despre tulburările lumii de astăzi: Cele de sus căutaţi…

Prin învierea lui Hristos omenirea a fost chemată la o viaţă nouă, nestricăcioasă, cerească. Hristos a stricat blestemul şi a dat binecuvântare, stricând moartea, a...

Despre tulburările lumii de astăzi: Dreptatea triumfă şi va triumfa în...

Toate pătimirile şi nemăsuratele dureri ale Domnului pentru noi au fost încununate de slăvită Lui înviere din morţi. Moartea a fugit de Hristos, viaţa s-a...

Despre tulburările lumii de astăzi: Ce neasemuită e smerenia

Ce neasemuită e smerenia, ce neasemuit este pogorământul împăratului Fără de început al slavei, al Domnului Iisus Hristos, înaintea Căruia se cucemicesc Puterile Cereşti,...

Despre tulburările lumii de astăzi: Domnul S-a deşertat pe Sine cu...

Domnul S-a deşertat pe Sine cu totul pentru mântuirea neamului omenesc, S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând... şi cu închipuirea aflându-Se ca...

Despre tulburările lumii de astăzi: De ce Săptămâna Patimilor se mai...

De ce Săptămâna Patimilor se mai numeşte şi Săptămâna Mare? Fiindcă în aceste zile s-au săvârşit nişte lucruri cât se poate de mari: patimile...

Despre tulburările lumii de astăzi: În noi toţi este aluatul păcatului

Împărăţia Cerurilor este asemenea aluatului pe care luându-l femeia l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s-a dospit toată (Mt. 13, 33). În...

Despre tulburările lumii de astăzi: Cât de vicleni suntem

La ce chemare neînchipuit de înaltă a fost chemat neamul omenesc în primul rând prin zidirea sa după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, iar...

Despre tulburările lumii de astăzi: Pentru reaşezarea neamului omenesc căzut

Atât de adânc, puternic, pierzător s-a stricat şi s-a spurcat neamul omenesc prin păcatul strămoşesc, că pentru curăţirea şi înnoirea lui a fost nevoie...

Despre tulburările lumii de astăzi: Neîmplinind legea Domnului, omul piere

Domnul, zidind toată făptura cea gândită (îngerii), şi înţelegător-simţită (omul), şi neînţelegătoare (celelalte vietăţi), şi neînsufleţită (pietrele, metalele şi mineralele, planetele), le-a dat legi...

Despre tulburările lumii de astăzi: Cumplit lucru este priveliştea feluritelor păcate...

Fie voia Ta precum în cer, aşa şi pe pământ, împlinirea sfintei voi a lui Dumnezeu, celei atotbune, preaînţelepte, atotfericite, veşnice, atotputernice, duce făpturile...

Despre tulburările lumii de astăzi: Neamul omenesc a fost zidit...

Una este Fiinţa Fără de început în Trei Feţe - Tatăl, Fiul şi Duhul Care toate le-a zidit în chip înţelept, bun, preafrumos, plin...