Etichete Credinta

Etichetă: credinta

Părintele Teofil Părăian – Cum poate un sfânt să se considere...

- Cum poate un sfânt, care a ajuns la nepătimire, să se considere cel mai păcătos om din lume? - Dragă, chestiunea aceasta, cu „cel...

Părintele Teofil Părăian – Pace celor ce vin, bucurie celor ce...

- Spuneţi-ne, vă rugăm, câteva versuri. Aluat de Zorica Laţcu   Doamne, sfântul Tău cuvânt Este pe acest pământ Aluat pe care-lpui În făina gândului Şi îl faci...

Părintele Teofil Părăian – Fiecare se ridică unde se poate ridica

- Trebuie să ne ridicăm la un nivel duhovnicesc foarte înalt, pentru a ne mântui Dumnezeu? - Dragă, fiecare se ridică unde se poate ridica. Dumnezeu...

Despre tulburările lumii de astăzi: Toţi oamenii din toate veacurile au...

Dumnezeu a zidit mulţimea cea nenumărată a făpturilor cuvântătoare duhovniceşti, care sunt îngerii, având ca singură pricină bunătatea fiinţei Sale; le-a zidit pentru Sine,...

Despre tulburările lumii de astăzi: Pentru fiecare năzuinţă bună a voii...

Doamne, nesfârşit, nemăsurat îti sunt dator pentru fiece adiere de văzduh de Tine revărsată pentru suflarea noastră, pentru fiecare înghiţitură de băutură şi pentru...

Despre tulburările lumii de astăzi: Nevăzutul cârmuiește văzutul

Cerul este Mie scaun şi pământul reazim picioarelor Mele (Fapte 7, 49). Prin Cer se înţeleg cu precădere Minţile Cereşti, altfel spus Puterile îngereşti,...

Despre tulburările lumii de astăzi: Prin cuvântul lui Dumnezeu au fost...

Prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute toate: toate făpturile înţelegătoare duhovniceşti, care sunt cinurile îngereşti, şi toate făpturile duhovnicesc-simțite și slobode, care sunt...

Despre tulburările lumii de astăzi: Frumuseţe și raţionalitate

Dacă neînchipuit de măreaţă şi neasemuit de minunată este făptura, cum este însuşi Făcătorul? Cât de mare, cât de puternic, cât de minunat, cât de...

Despre tulburările lumii de astăzi: Totul, totul laudă în tăcere sau...

„Pe Tine Te laudă toată făptura în veci", adică îngerii, toate nenumăratele lor soboare, cerul şi pământul, soarele, luna, stelele, pământul şi toate făpturile...

Despre tulburările lumii de astăzi: Oare întotdeauna rosteşti cu evlavie numele...

Oare întotdeauna rosteşti cu evlavie şi dragoste din inimă numele cel mai presus de orice nume? Numele cel preasfânt, preadulce, mare şi preamare, minunat și...

Părintele Teofil Părăian – Despre nepătimire

- Ce este nepătimirea? - Nepătimirea este o stare sufletească în care s-a depăşit pătimirea. Adică nu mai eşti hărţuit de patimi, ci eşti posesor...

 Părintele Teofil Părăian – Despre smerita cugetare

- Ce este smerita cugetare? - Smerita cugetare este supunerea cu mintea faţă de Dumnezeu. Când îi dai dreptate lui Dumnezeu, când îţi recunoşti propriile tale...

Părintele Teofil Părăian – Despre întrebările existenţialiste

- Sufletul chinuit de întrebările existenţialiste cum îl poate găsi şi mai ales cum îl poate înţelege pe Mântuitorul Iisus Hristos? - Dragă, pe Mântuitorul...

Părintele Teofil Părăian – Cunoașterea lui Dumnezeu

- În ce măsură putem afla unele lucruri despre Dumnezeu, din propriile idei care ne vin citind Sfânta Scriptură, de exemplu? - Dragă, ştiu eu...

Părintele Teofil Părăian – Nu-i dezleg pe aceia care rămân în...

- Ce se întâmplă cu credinciosul care îşi spune păcatul, dar pe care preotul nu-l dezleagă prin rugăciune? - Păi, ce se-ntâmplă? Acela trebuie să...

Despre tulburările lumii de astăzi: Treimea Cea de o fiinţă

Mă bucur de desăvârşirea Dumnezeirii, de unimea Ei cea după fiinţă şi de treimea Feţelor, şi cu veselie slăvesc pe Tatăl, şi pe Fiul,...

Despre tulburările lumii de astăzi: Pline de însemnătate sunt cuvintele ecfoniselor

Scurte, dar pline de însemnătate sunt cuvintele ecfoniselor care vestesc slava și marea cuviinţă a Preasfintei Treimi. Aceste ecfonise propovăduiesc veşnicia fiinţei Ei, înfricoşata şi...

Părintele Teofil Părăian – Despre faptele bune și laudă

- Dacă vorbeşti despre faptele tale bune, dar nu ca să te lauzi, atunci Dumnezeu ţi le şterge? -Nu ţi le şterge. "Din Ospăţul Credinţei. Răspunsuri...

Părintele Teofil Părăian – Despre uscarea smochinului

- De ce a fost necesar blestemul şi uscarea smochinului de către Domnul Iisus Hristos (cf. Matei 21,18-21)? Cum explicaţi? - Dragă, pentru asta e...

Părintele Teofil Părăian – Sensul ruperii catapetesmei

- Ne puteţi explica sensul ruperii catapetesmei (cf. Luca 23,45)? - Da, era vorba despre nesepararea sau despre apropierea evreilor de neamuri, de creştinii care nu...

Părintele Teofil Părăian – Despre Sfânta Liturghie

- Ce se întâmplă la o biserică într-o comună în care preotul şi cântăreţul fac Sfânta Liturghie când vor? - Păi, se-ntâmplă rău, că nu-i...

Părintele Teofil Părăian – Despre abstinenţă

- Dacă cineva se păstrează în abstinenţă până la terminarea studiilor superioare, medicul i-a spus că se îmbolnăveşte. Este posibil? - Apăi, ăla-i medic care...

Părintele Teofil Părăian – Despre ținuta în biserică

- Cum trebuie să fie comportamentul femeilor, din punct de vedere fizic, când intră în sfânta biserică, la slujbă? -Ar fi bine să nu fie...

Părintele Teofil Părăian – Cine vrea să fie cu Dumnezeu

- În Psalmul 142 se spune: „Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt"....

Părintele Teofil Părăian – Despre cunoştinţă şi făptuire

- În Evanghelie se spune: „Celui ce are i se va mai da, iar de la cel ce nu are, şi ce i se...

Părintele Teofil Părăian – Despre bani și păcate

- E păcat să-ți pui banii cu dobândă la CEC? - Dragă, eu cred că nu-i păcat, pentru că nu faci o înşelăciune prin asta....

Părintele Teofil Părăian – Când a căzut Satan

- Când a căzut Satan, înainte sau după crearea omului? - Mă, în treburi de-astea... Nu ştiu, poate mi le puneţi anume, să mă-ncuiati! În...

Părintele Teofil Părăian – Despre aportul medicinei

- Marele teolog Alexandrin Origen are cuvinte elogioase la adresa ştiinţei medicinei. În ipostaza că eşti bolnav, recomandarea primă este medicul sufletesc, adică preotul...

Părintele Teofil Părăian – Nu-ţi alegi crucea

- Există patru cruci: crucea căsătoriei, crucea fecioriei, crucea călugăriei şi crucea celor handicapaţi. Noi trebuie să alegem una din... - Nu-ţi alegi niciuna, ci...

Părintele Teofil Părăian – Înţelesul expresiei „sărac cu duhul”

- Explicaţi, vă rog, înţelesul expresiei „sărac cu duhul". - „Sărac cu duhul" înseamnă smerit, om care niciodată nu-i mulţumit cu cât a realizat. Mereu...

Părintele Teofil Părăian – Despre iertarea păcatelor

- De ce se scrie în Biblie că păcatele împotriva Duhului Sfânt nu se vor ierta? Prin spovedanie nu se iartă absolut toate păcatele? -...

Părintele Teofil Părăian – Despre reîncarnare

- Este adevărat ce scrie presa despre reîncarnare? Dumnezeu permite sufletelor să se întoarcă în alte corpuri care se nasc, pentru iertarea păcatelor din...

Părintele Teofil Părăian – „Și de la Fiul” (Filioque)

- De ce spun catolicii, în Crez, „şi de la Fiul" (Filioque)? - Acesta este un adaos din secolul al VI-lea, când, ca să fie...

Cugetări duhovniceşti: Cea mai importantă dintre virtuţi

Smerenia este cea mai importantă dintre virtuţi, ne învaţă Stareţul Efrem Filotheitul. După ce ai dobândit-o, vrăjmaşul nu te mai poate lovi. Ea se agoniseşte...

Cugetări duhovniceşti: Prihănirea de sine

Prihănirea de sine este o virtute necunoscută. Prihănirea de sine înseamnă că noi judecăm sinele nostru şi îl socotim pământ şi noroi. Aceasta zdrobeşte egoismul. Când...

Cugetări duhovniceşti: Harisma și smerenia

Sporirea în viaţa duhovnicească depinde de smerenia pe care am dobândit-o. Dumnezeu nu ne dă Harul Său dacă nu avem smerenie, căci dacă ne-ar da...

Cugetări duhovniceşti: Ce este pentru îngeri căderea

Cât de mare răutate este să păcătuiască cineva de moarte înaintea lui Dumnezeu! Această pedeapsă a demonilor a avut ca urmare pierderea harismelor celor mai...
Open