Smerenia și slujirea în creștinism

0
53

smereniaCererea fraților Iacov și Ioan și discuția despre „cine este mai mare” este legată de convorbirea imediat precedentă a lui Iisus cu Petru, despre plătirea impozitului (Matei 17, 24-27), iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune că discuția s-a iscat din gândul celorlalți ucenici că Învățătorul a arătat o preferință față de Petru. Iisus se adresează ucenicilor Săi, viitorii conducători ai Bisericii – care se va întemeia pe moartea Sa iminentă, pe cruce și pe Înviere. În vederea pătimirii Sale îi pregătește pe ucenici, spunând că drumul către întâietate este jertfa de sine, smerenia și slujirea. Mare și cel dintâi este cel care își folosesc poziția de conducător pe care o deține ca să slujească pe ceilalți după modelul lui Hristos, Cel ce și-a dat viața pe cruce ca izbăvire pentru răscumpărarea omenirii din robia lui satana. Conducător adevărat este nu cel ce stăpânește pe alții, ci cel ce îi slujește și cel ce își oferă serviciile sale celor săraci, celor smeriți și neputincioși precum copiii.

Iisus primește un copil, îl ia în brațe și îl prezintă, pe de o parte ca un exemplu de smerenie, cu care trebuie să se asemene oricine pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu, iar pe de alta, ca pe un simbol al celor slabi, pe care trebuie să-i slujească conducătorul, ca de altfel și fiecare creștin, dacă poftește să fie mare și cel dintâi în Împărăția lui Dumnezeu. Iisus nu expune aici copilul numai ca pe un obiect al activității ucenicilor, ci și ca subiect al activității, cu care trebuie să se asemene cei credincioși. Copilul, ca unul ce e neputincios în a se îngriji pe sine, are încredere desăvârșită în cei mai mari ca el, așteptând totdeauna de la ei și constituind astfel modelul smereniei. În timp ce contemporanii lui Iisus văd în copil pe viitorul om mare (și numai din această latură îi dau importanță), Iisus dimpotrivă, vede în omul matur copilul pierdut care trebuie regăsit, ca să poată să întâmpine pe Dumnezeu ca pe Tatăl și să primească de la El cu încredere și recunoștință darurile Împărăției.

Mihai P.

Baner asculta RJS

LĂSAȚI UN MESAJ