Sfântul Ierarh Nichifor

0
37

nichifor

2 IUNIE
„Nichifor s-a născut la Constantinopol în 758. A urmat tatălui său în înaltele dregătorii ale împărăției Bizantine și a luat parte la Soborul a toată lumea de la Niceea din anul 787, ca reprezentant al ocârmuirii. Împăratul Constantin Porfirogenetul l-a însărcinat cu conducerea spitalului pentru săraci din Constantinopol. După moartea Patriarhului Tarasie, Nichifor a fost ales ca urmaș al lui. Împăratul iconoclast Leon Isaurul l-a izgonit în ostrovul Scutari, unde a murit în 829, după o lungă suferință. Moaștele lui au fost mutate la Constantinopol sub Patriarhul Metodie, în 847.

Nu sunteți ai voștri
Oare omul nu poate face cu trupul său ce vrea? Oare nu aceasta înseamnă când lumea spune că <doi adulți fac ceva cu consimțământ reciproc?> Sfântul Pavel tăgăduiește acest lucru, numindu-l minciună. Acest lucru nu este îngăduit creștinilor, spune el. Trupul vostru nu este al vostru, ci aparține lui Dumnezeu în aceeași măsură ca și sufletul. El a fost răscumpărat de Hristos la fel ca și sufletul. Pentru trupul tău s-a plătit un preț – un preț mare, însuși sângele lui Hristos. Departe de a-ți aparține, trupul este biserica lui Dumnezeu și trebuie păstrat sfânt pentru El. <Nu știți, oare, că trupul vostru lăcaș celui dintru voi Sfânt Duh este, pe care aveți de la Dumnezeu, și nu sunteți ai voștri? Căci v-ați cumpărat cu preț: proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.> (I Cor. 6, 19-20)

Troparul Ierarhului Nichifor
Îndreptător credinței și chip blândețelor, învățător înfrânării a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor; pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nichifore, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.”
Vitamine Duhovnicești pentru întărirea sufletului – Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, editura Cartea Ortodoxă

Baner asculta RJS