Recunoștința noastră față de îngeri trebuie să fie neîncetată, fiindcă infinită este iubirea și grija lor pentru noi

0
415

„Iată Eu trimit înaintea ta pe îngerul Meu, ca să te păzească în cale și să te ducă la pământul pe care l-am pregătit pentru tine. Ia aminte la tine însuți; să-l asculți și să nu-i fii necredincios, că nu te va ierta, pentru că numele Meu este în el(Is 23, 20-21).

angelÎn marea și sfânta Sărbătoare a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și, împreună cu ei, a tuturor Cereștilor Puteri, ne întrebăm poate mai mult ca oricând: Ce sunt îngerii și arhanghelii? Care este rolul lor în viața noastră? De ce trebuie să fim recunoscători îngerilor nostri păzitori? Cum trebuie să fie viața noastră ca să fie una îngerească?

Ce sunt îngerii pentru noi, oamenii? Îngerii sunt: prietenii noștri devotați care nu ne părăsesc nici măcar o clipă în călătoria noastră pe acest pământ, sunt mijlocitori între Dumnezeu şi noi oamenii, sunt martorii tuturor faptelor noastre, sunt păzitorii, mesagerii, călăuzele, vestitorii, îndeptătorii, mângâietorii, luminătorii, povățuitorii, apărătorii, ocrotitorii și ajutătorii noștri pe drumul vieții noastre, pe drumul spre Acasă.

Îngerii sunt daruri divine, sunt daruri binecuvântate ale Bunului Dumnezeu, pe care Acesta ni le-a făcut cu multă iubire, dărnicie, milostivire și infinită purtare de grijă, sunt daruri divine care ne fac cunoscută voia Lui Dumnezeu şi ne ajută să împlinim poruncile Lui. Și aceste daruri cerești nimeni nu le va putea lua de la noi, fiindcă îngerii și arhanghelii – Puterile cerești au primit poruncă de la Creatorul lor și al nostru să nu se depărteze de la noi, atâta vreme cât trăim pe pământ și să aibă o neîntreruptă legătură cu noi spre călăuzire, ajutorare şi sfinţire.

Recunoștința față de îngerii noștri păzitori trebuie să fie neîncetată, fiindcă infinită este iubirea și grija lor față de noi, fiindcă ei au misiunea de a ne ajuta să ajungem la desăvârșire, au misiunea de a ne transforma în chipuri divine, în icoane ale Lui Dumnezeu, în izvoare de iubire, de lumină, de frumos și adevăr, de pace și armonie, în oglinzi curate și fără pată care să iradieze din belșug lumină și iubire divină.

Să mulțumim îngerilor că ne înveșmântă în mantia iubirii necondiționate și ne molipsesc cu aceasă iubire, cu blândețea lor, cu bunătatea lor, cu milostivirea și compasiunea lor, cu prietenia lor sinceră și fidelă, cu solidaritatea lor, cu răbdarea lor, cu smerenia lor. Să mulțumim îngerilor pentru că ne suflă în urechile inimii, gânduri frumoase și plăcute Bunului Dumnezeu, care au ca finalitate fapte roditoare. Să le mulțumim că ne-au călăuzit pașii spre Sfânta Biserică, spre semenii săraci și oropsiți, spre cei nedreptățiți și umiliți, spre tot lucrul sfânt şi plăcut Lui Dumnezeu. Să le mulțumim îngerilor că ne-au insuflat dorința de a pune început bun în viața noastră și de a urma calea ce duce spre Hristos, ce duce spre Cer. Să mulțumim îngerilor că ne cheamă să ne rugăm și să-L slavoslovim pe Dumnezeu împreună cu ei, că ne deschid Evanghelia Lui Hristos ca să ne adăpăm de la Izvorul înțelepciunii, ca să ne hrănim cu pâinea cea de viață dătoare a învățăturii dumnezeiescului nostru Domn și Învățător-Iisus Hristos. Așadar, să le mulțumim îngerilor că luminează calea vieții noastre cu lumina Sfintei Evanghelii, descoperindu-ne tainele adevăratei și dreptei credinţe, că înmulțesc în ogorul inimii noastre sămânța credinței care rodește bogat, spre folosul nostru și al aproapelui și spre slava Lui Dumnezeu.

Să mulțumim îngerilor pentru răspunsurile pe care ni le șoptesc la întrebările dificile ale vieții, să le mulțumim că ne ajută să găsim soluțiile salvatoare, potrivite pentru problemele cu care ne confruntăm când vâslim pe marea vieții noastre, ajutându-ne astfel să nu naufragiem în valurile învolburate ale încercărilor și ispitelor și să ajungem cu bine la țărmul nădejdii și al credinței autentice.

Câți nu ne-am confruntat cu hățișul dilemelor noastre, cu întunericul din tunelul nesfârșit al gândurilor noastre izvorâte din teama și grija pentru ziua de mâine, din frica în fața greutăților vieții, câți nu ne-am simțit copleșiți sub povara acestora, neputincioși și debusolați în fața provocărilor vieții? Și cine oare ne-a ajutat să nu cădem în deznădejde, cine ne-a ajutat să depășim toate obstacolele vieții? Ne-au ajutat îngerii, care au purtat împreună cu noi poverile vieții, care au purtat împreună cu noi, Crucea spirituală pe drumul Golgotei noastre, care ne-au atins cu aripile speranței, nădejdii și bucuriei autentice, care ne-au șters lacrimile ochilor, inimii și sufletului nostru, care ne-au îmbrățișat cu aripile de iubire și lumină, care ne-au înălțat la Cer pe aripile rugăciunii fierbinți și curate. Ne-au fost alături mereu îngerii, care au chemat să îi ajute în misiunea lor de ajutorare a noastră și pe oamenii-îngeri, oameni care iubesc cu iubirea Lui Hristos, oameni pe care te poți baza în momentele dificile ale vieții, fiindcă sunt oameni cu inima izvor de compasiune, de solidaritate și milostivire. Și acești oameni-îngeri ne-au devenit prieteni de suflet, prietenia lor sinceră și necondiționată fiind darul Lui Doamne, Doamne pentru noi. De ce cred acest lucru? Fiindcă Bunul Dumnezeu are mesageri ai iubirii și purtării Lui de grijă nu numai pe îngeri, ci și pe oamenii cu viață îngerească, pe oamenii care împlinesc porunca iubirii aproapelui. Prietenia acestor oameni e dar divin care ne vindecă și alină orice întristare, care ne luminează calea vieții, care ne poartă mereu pe targa rugăciunii, care rezistă tuturor obstacolelor, fiind o prietenie sfântă și deplină.

Să mulțumim îngerilor că ne-au ridicat din mâlul patimilor noatre. Să mulțumim îngerilor că au luptat alături de noi cu vrășmașul diavol care ne dorea prinși în capcana lui și ne-a întărit în războiul cu acesta, ajutându-ne să avem biruință asupra viclenilor pierzători de suflete. Să mulțumim îngerilor că alungă cu lumina orbitoare a iubirii lor necondiționate întunericul adânc al neiubirii provocat de împietriții diavoli. Să mulțumim îngerilor că ne ajută să risipim bezna sufletului nostru, umpundu-l cu lumina cunoștinței adevărate, cu lumina pocăinței sincere și curate, cu lumina credinței și nădejdii, cu lumina Adevărului și a Iubirii. Să mulțumim îngerilor, neadormiților noștri păzitori că ne-au apărat de dușmanii noștri văzuți și nevăzuți, că ne-au apărat de toată răutatea din noi și din afara noastră. Să mulțumim îngerilor, pentru că ne-au învățat să distingem: iubirea de ură, binele de rău, frumosul de urât, adevărul de minciună, sinceritatea de falsitate și viclenie, smerenia de mândrie și slavă deșartă, milostivirea de zgârcenie, compasiunea de împietrirea inimii, solidaritatea de indiferența față de durerea aproapelui nostru, hărnicia de lene, ascultarea de neascultare, dreptatea de nedreptate, cinstea de hoție, pacea de război, bunătatea de răutate, blândețea de mânie, iertarea de ținere minte a răului și de răzbunare, ș.a.m.d. Să mulțumim îngerilor că ne învață să nu fim egoiști, că ne ajută să alungăm departe de inima noastră invidia și răutatea, că ne învață lecția cea mai importantă a vieții – lecția iubirii necondiționate ce ne ajută să trecem cu bine de toate examenele vieții.

Să mulțumim îngerilor că ne ajută să intrăm în comuniune cu Bunul Dumnezeu, că ne-au învățat dialogul iubirii, al sincerității și purității- cheia Împărăției Lui Dumnezeu, că sunt mesagerii tuturor rugăciunilor noastre, că sunt mijlocitorii noștri în fața Tronului Sfintei Treimi, că pentru ale lor rugăciuni, Bunul Dumnezeu ne binecuvintează întreaga viață cu al Său Har și a Sa iubire de oameni.

Să mulțumim îngerilor că ne-au insuflat credința și curajul de a-l mărturisi pe Hristos cu întreaga noastră viață, să mulțumim îngerilor că ne-au ajutat să nu ne rușinăm cu Dumnezeu și să avem cartea vieții plină de fapte frumoase și plăcute Lui, că ne-au contabilizat toate aceste fapte roditoare cu care va rușina pe cumplitul diavol în ceasul judecății noatre, când ,,cărțile se vor deschide.”

Să mulțumim neîncetat îngerilor- ghizii noștri spirituali pe drumul spre Acasă și să le oferim prilej de bucurie sfântă, trăindu-ne întreaga viață ca vrednici următori ai Lui Hristos, să îi bucurăm mereu, arătându-le că ne-am însușit toate lecțiile predate de ei cu multă iubire și răbdare, arătându-le că misiunea lor a fost o misiune încununată de succes, fiindcă am devenit și noi mesageri ai iubirii, luminii, frumosului și adevărului, fiindcă ne-au crescut și nouă aripi de iubire și lumină cu care îmbrățișăm întreaga lume cu toate problemele și necazurile ei, fiindcă am ales calea luminoasă care duce spre Cer, care duce spre veșnicie unde ne vom bucura împreună cu ei și vom slavoslovi neîncetat pe Dumnezeu.

Să trăim întreaga noastră viață în iubire, în pace și armonie, în rugăciune sfântă și neîncetată, să devenim creștini autentici cu viață îngerească și atunci vom avea curaj să-i rugăm pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil să ne ocrotească sub sfântul acoperământ al aripilor lor îngerești și să ne fie calzi și iubitori rugători pentru mântuirea sufletelor noastre.

Cu multă iubire și evlavie le mulțumesc îngerilor mei păzitori, Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, pentru binecuvântările lor știute și neștiute, pentru iubirea lor necondiționată, pentru purtarea de grijă și infinita lor milostivire, pentru împlinirea cererilor mele de folos și îi rog să ocrotească cu aripile lor sfinte, Biserica dragă sufletului meu, cu Sfântul lor Hram- Biserica: ,,Sfinții Voievozi” din Săvinești județul Neamț. Le mulțumesc din suflet sfinților îngeri, fiindcă în această Sfântă Biserică am simțit mai mult ca în oricare alt loc adierea aripilor lor de iubire și lumină, am ascultat cele mai minunate cântece îngerești care mi-au încălzit sufletul și inima, care m-au ajutat să-mi înalț și eu inima către Cer. Le mulțumesc că au mijlocit întâlnirea mea cu Hristos, le mulțumesc că aici m-am simțit iubită necondiționat de oameni-îngeri cu sufletul frumos ca o floare cu petale de iubire, iertare, credință, nădejde, smerenie, prietenie, comuniune, ospitalitate, bucurie sfântă, solidaritate, compasiune și milostivire.

Cristina Toma

[pro_ad_display_adzone id="95017"]

LĂSAȚI UN MESAJ