Pocăinţa fără post este zadarnică

0
206

usi inchiseÎnţeleptul   Didim   [cel   Orb]   zice că adevărata pocăinţă curăţeşte mintea celui ce se pocăieşte.

Sfântul Nil afirmă că o pocăinţă bună este de mare folos pentru mântuire; pentru aceasta, trebuie ca ea să fie lucrată permanent, ca să ne putem mântui şi să nu ne pierdem; căci atunci când vă întoarceţi cu suspine, zice proorocul, atunci vă veţi mântui. Căci întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăinţă spre mântuire, fără părere de rău (Rom. 7, 10). Nimeni nu a pierit vreodată folosind puternicul leac al pocăinţei.

Sfântul loan Gură de Aur: „Pocăinţa este pricina împărăţiei Cerurilor, intrarea în rai, bucuria veşnicei desfătări. Cel ce se pocăieşte pentru răul ce l-a săvârşit, chiar dacă nu dovedeşte o pocăinţă pe măsura păcatelor sale, el va primi cu toate acestea o răsplată pentru pocăinţa sa”.

Clement Alexandrinul: „Cel care a avut înainte o viaţă stricată şi ticăloasă, dacă la urmă se pocăieşte, prin timpul de după pocăinţă şterge păcatele vieţuirii sale celei rele de mulţi ani”. Şi iarăşi: „A te pocăi cu nefăţărnicie înseamnă a te opri de la păcat şi a nu te mai uita în urmă”. Şi în altă parte: „Nu este bine să păcătuieşti, dar bine este să te pocăieşti; la fel cum este de dorit să fii sănătos în toată vremea, este de dorit să te şi recuperezi după boală (…), deci pentru cel ce a făcut mari fapte bune în viaţa lui, dacă însă la sfârşitul vieţii a alunecat spre păcat, zadarnice sunt toate ostenelile lui de dinainte”.

Sfântul Vasile cel Mare sfătuieşte: „Nu deznădăjdui, nici nu înceta a te ruga, apropie-te, chiar dacă eşti păcătos, ca să-L slăveşti pe Stăpânul şi să-I dai pricină să-ţi arate bunăvoinţa Lui atunci când păcatele îţi sunt iertate. Tot aşa, dacă îţi este teamă să te apropii, ai împiedicat mărinimia Sa şi ai trecut cu vederea nemăsurata Lui bunătate”. Şi iarăşi: „ Am fost vătămaţi prin păcate? Să ne vindecăm prin pocăinţă; totuşi, pocăinţa fără post este zadarnică”.

Despre pocăinţă şi spovedanie, Sfântul Nectarie din Eghina

[twitter style=”horizontal” float=”left”] [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

Banner 2 la suta

LĂSAȚI UN MESAJ