Plantele și Sfânta Scriptură

0
74

plante

„Și mi-a arătat apoi râul și apa vieții, limpede cum e cristalul, și care izvorăște din tronul lui Dumnezeu și al Mielului. Și în mijlocul pieței din cetate, de o parte și de alta a râului, crește pomul vieții, făcând rod de douăsprezece ori pe an, în fiecare lună dându-și rodul; și frunzele pomului sunt spre tămăduirea neamurilor.” (Apocalipsa Sf. Ioan Teologul 22: 1, 2)

„Apoi a zis Dumnezeu: <Să dea pământul din sine verdeață: iarbă, cu sămânță într-însa, după felul și asemănarea ei, și pomi roditori, care să dea rod cu sămânța în sine, după fel, pe pământ!> Și așa a fost. Pământul a dat din sine verdeață: iarbă, care face sămânță, după felul și asemănarea ei, și pomi roditori, cu sămânță, după fel, pe pământ. Și a văzut Dumnezeu că este bine.” (Facerea 1: 11, 12)

„Apoi a zis Dumnezeu: <Iată, vă dau toată iarba ce face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce are rod cu sămânța în el. Acestea vor fi hrana voastră.> (Facerea 1: 29)

„La râu, pe amândouă laturile lui, vor crește tot felul de arbori care dau hrană. Frunzele lor nu se vor veșteji și fructele din ei nu se vor mai isprăvi. În fiecare lună se vor coace fructe noi, pentru că apa pentru ele vine din locul cel sfânt; fructele lor se vor întrebuința ca hrană, iar frunzele ca leacuri.” (Iezechiel 47: 12)

„Mai mult face o mâncare de verdețuri și cu dragoste, decât un bou îngrășat și ură.” (Pildele lui Solomon 15: 17)

După cum se poate vedea din aceste extrase biblice, natura a fost creată să-i ofere omului hrană, în cea mai bună formă a sa. O mână de urzici sau de spanac, fierte, pot alcătui un prânz mult mai sănătos decât oricare dintre alimentele procesate pe care le cumpărăm cu bani grei, uneori. Ne punem întrebări, mirându-ne peste măsură, despre vârsta înaintată la care ajungeau primii oameni menționați în Biblie, înainte de a părăsi lumea. Modul lor sănătos de a gândi (simplu, dar benefic) și felul în care se hrăneau, acesta este răspunsul. Câtă energie îți poate da o infuzie de ierburi, câtă vitalitate ai după o cură cu verdețuri! Privește o grădină, un peisaj montan, o cultură cu plante și răspunsul longevității nu este departe, ci chiar în fața ta! (M.M.)

Baner asculta RJS