Momente de referință din istoria universală – Răpirea regelui Henric al IV-lea

0
52

Henric al IV-leaCând regele Henric al IV-lea avea 11 ani, regenţa era asigurată de regina-mamă şi de episcopul Henric de Augsburg. Un grup de nobili însetaţi de putere urmărea să preia gestionarea afacerilor guvernamentale, dar pentru aceasta era necesar să deţină controlul asupra tânărului rege.

Despre răpirea regelui relateză cronicarul Lambert von Hersfeld: „Până acum regina Agnes l-a avut alături pe fiul său şi ea se ocupa de treburile statului, avându-l ca sfătuitor pe episcopul Henric de Augsburg…

Acest lucru nu era însă pe placul nobililor. Supărarea lor era din pricină că regina îl preţuia cu dosebire pe un anume prinţ, lucru care aducea ştirbire autorităţii lor pe tot întinsul imperiului.

Această stare li se părea lor înjositoare şi de nesuportat, astfel că se adunau adeseori laolaltă, făceau treburile statului cu tot mai mare delăsare, aţâţau poporul împotriva reginei, iar în cele din urmă au pus totul la cale pentru a smulge pe tânărul rege de lângă mama sa şi a prelua frâiele puterii.

Arhiepiscopul de Koln, Anno, înţeles cu contele Eckbert de Braunschweig şi cu ducele Otto de Bavaria, a purces spre insula Kaiserswerth unde se afla regele la data aceea.

Într-o zi, după un ospăţ îmbelşugat, regele era foarte fericit, iar episcopul l-a invitat pe acesta să-i viziteze corabia, care fusese foarte frumos împodobită în acest scop. Copilul, care nu bănuia nimic rău, a fost convins cu uşurinţă. De cum puse piciorul la bordul corăbiei, regele fu înconjurat de oamenii episcopului, iar vâslaşii mânară vasul cu repeziciune în larg.

După ce văzu adevărata faţă a lucrurilor, regele rămase uluit, şi, temându-se pentru viaţa lui, a sărit în apele Rinului. Şuvoaiele puternice erau cât pe ce să-l copleşească, dar contele Eckbert sări în apă să îl salveze.

El a reuşit cu greu să-l  smulgă şuvoaielor şi să-i salveze viaţa, punându-şi propria viaţă în pericol. Apoi l-au liniştit pe copil cum au putut mai bine, vorbindu-i frumos şi cu duioşie, după care l-au dus cu ei la Koln.

La puţin timp după cele întâmplate, regina mamă s-a hotărât să renunţe la toate cele lumeşti, din pricina răutăţilor întâmplate şi nenorocului familiei sale”

„1000 de ani. Momente de referință din istoria universală”, Editura Aquila

Baner asculta RJS

LĂSAȚI UN MESAJ