Mâncarea duhovnicească aduce „roadele dreptății”

0
62

roadeMâncarea este hrana, alimentul care servește la întreținerea corpului. Se folosește termenul în sens material, spiritual, și în sens figurat. În sens propriu, termenul e folosit ca verb de Mântuitorul când spune: „Nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru, ce veți mânca, nici pentru trupul vostru, cu ce vă veți îmbrăca” (Matei 6, 25). Tot verbal se întâlnește în pasajul chemării lui Matei, când, șezând Mântuitorul la masă, s-au scandalizat fariseii zicând: „Pentru ce mănâncă Învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii?” (Matei 9, 11). Ca substantiv și verb mai apare în locurile care relatează înmulțirea pâinilor și peștilor. Această mâncare materială este pieritoare; ea hrănește trupul omului, dar nu spurcă pe om. Nici o mâncare nu este spurcată în sine, ci numai lăcomia este de osândă, constituie păcat și spurcă. Se vorbește și de mâncări provenite din jertfele idolești, care erau oprite consumării de către creștini, nu pentru că acele cărnuri ar fi fost spurcate, ci pentru că fuseseră jertfite idolilor și consumarea lor putea sminti pe creștinii slabi de conștiință (Romani cap. 14).

Există și o „mâncare duhovnicească” pe care pune accentul Mântuitorul și Apostolii – învățătura și împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Despre aceasta, El zice: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine și să săvârșesc lucrul Lui” (Ioan 4, 34). „Această mâncare este spre viață veșnică” (Ioan 6, 27), mai ales când este întărită și întreținută prin împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos, în Sfânta Euharistie. O mâncare duhovnicească (cerească) au mâncat și evreii în pustie, fiind hrăniți cu mană: „Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit” (Ioan 6, 49). Mâncarea duhovnicească aduce „roadele dreptății”, agonisind împărăția cerurilor și viața veșnică. Căci „împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14, 17).

 Mihai P.

[twitter style=”horizontal” float=”left”] [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

Banner 2 la suta

LĂSAȚI UN MESAJ