Enciclopedia naturii – Băile Felix

0
471

Stațiune balneoclimatică permanentă de interese general, situată în partea de nord-vest a Munţilor Apuseni. Cea mai veche menţiune documentară despre existenţa apelor termale în zonă datează din anul 1221, iar la începutul secolului al XV-lea Băile Oradei (Thermae Varadiensis) erau deja cunoscute în Europa.

bf4În veacul al XVIII-lea, la Băile Felix – numite o lungă perioadă Băile Sînmartin – tratamentul începe să se efectueze organizat şi se amenajează cele dintîi izvoare. După anul 1885, o dată cu primul foraj modern făcut aici, staţiunea a înregistrat o evoluţie ascendentă.

În prezent, Băile Felix sînt una dintre cele mai mari şi mai bine dotate staţiuni din România. S-au extins vechile capacităţi de cazare, s-au construit noi şi moderne hoteluri de cură cu baze proprii de tratament, s-au dat în folosinţă două complexe balneare şi un spital de recuperare, s-au diversificat procedurile de cură balneară, s-au amenajat piscine şi bazine cu apă termală.

bf3Climat continental temperat; temperatura medie anuală este de 10,4°C (în iulie, 21,3°C, iar în ianuarie, —2,10C); precipitaţii medii anuale de 615 mm.

Factori naturali de cură: ape minerale bicarbonatate, sulfatate, calcice, sodice, silicoase, oligominerale, termale (temperatura lor este cuprinsă între 41—49°C); nămol terapeutic; bioclimat de cruţare cu nuanţe de excitare.

Indicaţii: afecţiuni reumatismale, afecţiuni posttraumatice, afecţiuni neurologice centrale şi periferice, afecţiuni ginecologice, afecţiuni asociate.

Împrejurimi

bf6 (1)Băile 1 Mai (2 km pe DL) cunoscute încă din evul mediu şi desemnate, o perioadă, la fel ca şi Băile Felix, sub numele de Thermae Varadiensis, apoi sub cel de Băile Episcopeşti, actuala staţiune s-a bucurat de un mare prestigiu în secolele XV— XIX, aşa cum reiese din relatările mai multor personalităţi ale epocii, inclusiv umanistul român Nicolae Olahus. Prima analiză chimică a apelor s-a efectuat în anul 1731, iar la Expoziţia Universală din anul 1896 apele termale de aici au primit medalia de aur şi diploma de onoare.

În prezent, la Băile 1 Mai s-au extins vechile capacităţi de cazare, s-a construit un modern complex balnear cu bază proprie de tratament şi s-au dat în folosinţă un mare ştrand şi 14 piscine cu apă termală. Climat continental moderat; temperatura medie anuală este de 10,4°C; precipitaţiile medii anuale ating în jur de 600 mm.

Factori naturali de cură: ape minerale termale (20—48°C); nămol sapropelic fosil; bioclimat de cruţare, cu nuanţe de excitare.

Indicaţii: afecţiuni reumatismale, afecţiuni posttraumatice, afecţiuni neurologice periferice şi centrale, afecţiuni ginecologice, afecţiuni asociate.

bf9În parcul staţiunii se găseşte un lac (cca 4 000 m2 suprafaţă, cca 0,30 m adîncime), cu mâl sapropelic pe fund, alimentat cu apă termală adusă de pârâul Peţa, unde creşte o plantă relictă: lotusul tropical (Nyrnphaea lotus var. thermalis), ce supravieţuieşte în zonă de cca 300 000 (de ani, aici fiind unicul loc din lume unde poate fi întâlnit spontan. Lotusul a rezistat datorită izvoarelor termale care i-au asigurat, o dată cu lipsa curenţilor de aer, condiţii propice de viaţă. Planta are până la 60 de frunze, mari, rotunde, cu marginile dinţate şi cu diametru de 34—50 cm; viaţa lor durează 21 de zile, după care cad la fundul lacului şi prin putrezire îngroaşă nămolul. Florile, cu diametrul de 12—16 cm, au culoarea alb-gălbui. În rezervaţia naturală de aici se mai întâlnesc melci de genul Melanopsis şi un peşte endemic, roşioara lui Racoviţă (Sardinius erythroplitalmus racovitzai).

bf11În apropiere, pe Dealul Şomleu (347 m alt.), se află Rezervația paleontologică Beftia, care în afară de o interesantă faună fosilă (resturi de vertebrate), adăposteşte un remarcabil monument al naturii: avenul Beftia. Avenul are o denivelare de 86 m, prezentînd chiar de la suprafaţă un puţ natural cu o verticală de 54 m.

”România, o enciclopedie a naturii”, Ion Manta

[twitter style=”horizontal” float=”left”] [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”] [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

Baner asculta RJS

LĂSAȚI UN MESAJ