Deosebire de în‏țelegere

0
56

Cu cât un lucru este mai sărac în însușiri, cu atât e mai mică între oameni deosebirea de în‏țelegere a acestui lucru.

Cu cât un lucru este mai bogat în însușiri, cu atât e mai mare între oameni deosebirea de înț‏elegere a acelui lucru.

Și cum Dumnezeu este neasemănat mai mare și mai bogat decât toate lucrurile de pe pământ și din cer, de aceea există între oameni cea mai mare bogăț‏ie în deosebirea de înț‏elegere a Sa.

Este ușor ca toț‏i oamenii de pe pământ să aibă aceeași părere despre piatră ori despre vitriol; însă nu pentru toț‏i este ușor să aibă aceeași părere despre Dumnezeu.

În afară de bogăț‏ia nesecată a bunurilor sufletești și a însușirilor puterii, slavei și măririi lui Dumnezeu, deosebirile de înț‏elegere a lui Dumnezeu dintre oameni vin și din pricina puterilor sufletești osebit așezate și osebit întărite în fiecare om de pe pământ și-n fiecare neam omenesc.

Însă nimeni nu este orb fța‏ă de ființ‏a vie și preamărită a lui Dumnezeu din pricina putin‏ței, ci din pricina neputinț‏ei.

Sfântul Nicolae Velimirovici Episcopul Ohridei şi Jicei, “Gânduri despre bine şi rău”, Editura Predania, Bucureşti, 2009

[pro_ad_display_adzone id="95017"]