Bacoviană

0
29
Am însurit de-atâta aşteptare
Şi sufletul de dor mi-a-ncărunţit,
Pe lespezi reci şi sure de granit
Trec gânduri sure-n pas de defilare.
 
Durerea fumegă ca o pădure
Şi fumul sur mânjeşte cerul sur,
În jur nelinişti sure prind contur
Şi coc, sub tâmple sure, gânduri sure.
 
Pe zarea sură, sur se profilează
Cernite umbre-n cenuşii armuri,
Foşnesc sub cerul sur copacii suri
Şi gânduri sure-n pâlcuri defilează.
 
“Peisaj lăuntric”, Demostene Andronescu. Editura Fundaţiei Sfinţii închisorilor, 2014